Ekonomija

04.10.2021
49

RASPISAN JAVNI POZIV ZA FINANSIJSKU PODRŠKU RURALNOM TURIZMU

Usklađivanje potreba tržišta sa turističkim potencijalima Crne Gore

Prednost će biti data zahtjevima koji imaju komercijalni potencijal, ali još uvijek nedovoljno kapaciteta da se nadmeću za finansijske podrške putem kredita i fondova. Na ovaj način, Ministarstvo ekonomskog razvoja želi da osnaži one oblike turizma koji su se, posebno tokom pandemije, istakli kao sve popularniji kod velikog broja turista iz cijelog svijeta.

Pozivom koji je otvoren do 19. oktobra predviđena je finansijska podrška koja će osnažiti razvoj lokalnih i regionalnih turističkih brendova u cilju bolje promocije Crne Gore kao destinacije, a sa stanovišta sve popularnijeg ruralnog turizma. Mjere podrške imaju za cilj pružanje autentičnih iskustava turistima kroz spoj tradicionalnih vrijednosti koje baštinimo, prirodnih ljepota koje posjedujemo i inovativnih rješenja kojima ćemo sve više posvećivati pažnju.  

Program uključuje tri mjere podrške, i to:

  • Mjera I - Organizovanje etno sajmova – ukupna opredijeljena sredstva za realizaciju ove mjere iznose 20.000,00 eura,
  • Mjera II - Razvoj inovativnih turističkih proizvoda u ruralnim područjima - ukupna opredijeljena sredstva za realizaciju ove mjere iznose 30.000,00 eura,
  • Mjera III - Unapređenje kvaliteta usluga i ponude u ruralnom turizmu - ukupna opredijeljena sredstva za realizaciju ove mjere iznose 50.000,00 eura.

Jedan od ciljeva ovih mjera je i prevazilaženje sezonalnosti, ali i jačanje nedovoljno razvijene ponude u nekim dijelovima Crne Gore. Turisti iz cijelog svijeta već prepoznaju potencijale, a na nama je da pomognemo svim zainteresovanim pružaocima usluga da na što bolji način razvijaju ponudu i time doprinesu boljoj promociji Crne Gore. Zajednički, vodeći se modelom održivog razvoja, posebnu pažnju posvećujemo prirodnim ljepotama i lokalnom stanovništvu čiji spoj predstavlja snažan resurs turizma u Crnoj Gori.

Svi zainteresovani mogu saznati više informacija na linku.  

Podijeli na: