Ekonomija

10.07.2020
322

PROGRAM JAVNIH RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPŠTINSKIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA I AUTO-TAKSI PREVOZU

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, objavljuje

 PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPŠTINSKIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA.

 1. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj organizuje javnu raspravu, povodom Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima u trajanju od 15 dana, počev od 01.07.2020. do 16.07.2020. godine.
 2. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima biće objavljen na internet sajtu Opštine Kotor (www.kotor.me).
 3. Javni poziv za dostavljenje primjedbi, prigovora, sugestija i mišljenja na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima biće objavljen putem lokalnog javnog emitera.
 4. Organ uprave Opštine Kotor za sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.
 5. U toku javne rasprave, svi zainteresovani građani, fizička i pravna lica, nevladine organizacije, mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke u prostorijama Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, radnim danima u vremenu od 08,00 do 11,00 h.
 6. Uslijed trenutne situacije povodom virusa COVID-19, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj neće organizovati centralnu javnu raspravu, a svi zainterosovani subjekti, mogu u pisanoj formi dostaviti sve predloge, prigovore, sugestije i mišljenja, direktno u Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj (Opština Kotor, Stari grad 317), predati na Građanskom borou ili putem e-maila: privreda@kotor.me.
 7. Izvještaj o javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.
 8. Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na broj telefona: 032/325-865 kod Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.

  Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, donosi:

 OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O AUTO-TAKSI PREVOZU

 1. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj organizuje javnu raspravu, povodom Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu u trajanju od 15 dana počev od 01.07.2020. do 16.07.2020. godine.
 2. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu biće objavljen na internet sajtu Opštine Kotor (www.kotor.me).
 3. Javni poziv za dostavljenje primjedbi, prigovora, sugestija i mišljenja na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu biće objavljen putem lokalnog javnog emitera.
 4. Organ uprave Opštine Kotor za sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.
 5. U toku javne rasprave, svi zainteresovani građani, fizička i pravna lica, nevladine organizacije, mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke u prostorijama Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, radnim danima u vremenu od 08,00 do 11,00h.
 6. Uslijed trenutne situacije povodom virusa COVID-19, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj neće organizovati centralnu javnu raspravu, a svi zainterosovani subjekti, mogu u pisanoj formi dostaviti sve predloge, prigovore, sugestije i mišljenja, direktno u Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj (Opština Kotor, Stari grad 317), predati na Građanskom borou ili putem e-maila: privreda@kotor.me.
 7. Izvještaj o javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.
 8. Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na broj telefona: 032/325-865 kod Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.

 

 

 

Podijeli na: