Ekonomija

05.12.2019
670

PROGRAM JAVNE RASPRAVE RADA DIREKCIJE I UREĐENJA PROGRAMA

Predsjednik Opštine Kotor, Zaključkom br. 01-17894 od 27.11.2019. godine, utvrdio je Nacrte sledećih dokumenata:

- Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2020g.

- Programa uređenja prostora za 2020. g. 

Takođe, Savjet Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora je na sjednici održanoj dana 27.11.2019. godine utvrdio Nacrt:

- Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2020. g. 

 Vrijeme trajanja javne rasprave utvrđeno je u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će biti održana u periodu od 27.11.2019. g. do 11.12.2019. g.

 Zainteresovani, tokom trajanja javne rasprave, svoje primjedbe, sugestije i predloge, mogu dostaviti na e -mail Direkcije komunko@t-com.me  ili putem pošte na adresu: - Direkcija za uredenje i izgradnju Kotora, Škaljari bb.

Takođe, učesnici u javnoj rapravi zainteresobani da dio “Planiranje prostora” (urbanizacija), svoje primjedbe, sugestije i predloge, mogu dostaviti na e -mail Opštine Kotor koji glasi: urbanizam@kotor.me ili putem pošte na adresu:  – Opština Kotor - Stari grad br. 320 

Nacrte možete pogledati na sajtuhttp://www.kotor-direkcija.co.me/

Javna rasprava povodom navedenih dokumenata, u prisustvu predstavnika Opštine i Direkcije, održaće se:

za  MZ  Radanovići, Lastva Grbaljska, Savina, Vranovići, Gornji Grbalj i Glavatičići, u prostorijama OŠ "Nikola Đurković" u Radanovićima, danas (05.12.2019.godine) sa početkom u 16:00 h.

za MZ Škaljari, Kavač i Mirac u prostorijama MZ Škaljari, danas 05.12.2019.godine sa početkom u 18.30 h.

Centralna javna rasprava, uključujući MZ Stari Grad, održaće se u Palati  "Bizanti", sjutra 06.12.2019.godine (petak),  sa početkom u 12:00 h.                

  Opština Kotor                                          

                                                Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

                                             Sekretarijat za urbanizam građevinarstvo i prostorno planiranje

       

OBRAZLOŽENJE

 

            U tekstu dajemo obrazloženje plana potrošnje za narednu, 2020.godinu:

Po osnovu bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca (za 12 mjeseci), planirani su izdaci u iznosu od 483.446,00 €, uvecani za 5,15% u odnosu na prethodnu godinu iz razloga sto za prvih osam mjeseci 2020 godine imamo obavezu isplate zarade po isteku mandata prethodnom Direktoru. U najavi je odlazak Rukovodioca tehničke službe a kako se radi o prestanku mandata za očekivati je duplo uvećan trošak za isplatu zarade na ovom radnom mjestu. Ovaj plan nije konačan jer je u toku izrada Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Izdaci za ostala lična primanja planirani su u iznosu od 77.808,00 €  ili 78 % više u odnosu na 2019.godinu. Razlika je opravdana planiranim otpremninama za pet radnika i to: dva sporazumna prekida radnog odnosa i tri odlaska u penziju. Isplate su planirane u skladu sa Odlukom o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru (Sl.list CG, br 041/19 i 055/19) i Odlukom o otpremnini zaposlenih u javnom sektoru (Sl.list CG, br 032/16 i 019/18). 

 Izdaci za materijal planirani su u iznosu od  488.450,00 €, uvećani za 47% u odnosu na Plan za prethodnu godinu. Razlog je pustanje zatvorenog bazena „ Niksa Bucin“ u rad od marta 2020.godine i uskladu sa time troskovi za naftu, struju i za posebne namjene za funkcionisanje Bazena.

 Izdaci za usluge planirani su u iznosu od 45.800,00 €, za 18 % više nego u 2019.godini.Blago uvecani troskovi jer smo u plan uvrstili usluge stručnog usavršavanja i uvećali troskove registracije (zbog planirane kupovine novog automobila). Ostali troskovi usluga održali su sličan nivo kao prethodnih godina.

Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 1.276.000,00 €,  približno kao i u 2019.g. (manji 0,39 %).

           Ostali izdaci  planirani su u visini od 140.100,00 € i veći su za  85 % u odnosu na 2019.godinu. ova razlika je opravdana uvecanim planom za trosak po osnovu ugovora o djelu gdje je u planu angažovanje stručnog lica za praćenje realizacije Sporazuma sa firmom „Bigova Bay“. Takođe je uvećan trošak po osnovu osiguranja posjetilaca na bedemima. Uvršten je i trošak za komunalne naknade za Bazen (iz gore navedenog razloga).

             Ostali transferi u 2020. godini planirani su u iznosu od 290.000,00€ ,a odnose se na transfer budžetu države po osnovu obračunatog PDV-a .

           Kapitali izdaci planirani su u iznosu od 8.460.500,00 €, procentualno uvećanje iznosi 20,15%  u odnosu na 2019.godinu. Obrazlozenje ovako visoke stavke je u tome sto se gro investicija planiranih u 2019.godini nije realizovao zbog kasnog usvajanja Programa rada i Programa uredjenja prostora, te su preneseni u plan za 2020.godinu. Takođe, planirane su nove kapitalne investicije od značaja za razvoj Opštine kao što su rekonstrukcija Njegoseve ulice, ulice Iva Brkanovica, ulice kroz Rakite i Tabačinu kao i izgradnja ulice pored Školskog centra u Dobroti, te sanacija Otvorenog bazena. 

            Izdaci po osnovu otplate obaveza iz prethodne godine iznose 170.000,00€. Ovaj trošak je uvećan zbog trenutnog stanja isplaćenih obaveza koje su premasile plan za 30%, a takodje su u toku postupci javnih nabavki po osnovu kojih ce se ugovori zakljuciti krajem godine, te ispostavljeni racuni po istima, zbog vremenskog momenta, finansijski će teretiti ovu stavku, a sve zbog kasnog usvajanja Plana potrošnje za tekuću godinu.

                                                                                                                  Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora    

Podijeli na: