Ekonomija

13.02.2020
239

PREZENTACIJA AGROBUDŽETA ZA PROIZVOĐAČE IZ HERCEG NOVOG, KOTORA I TIVTA

Prezentacija Agrobudžeta za 2020. godinu i informacije o brojnim mogućnostima podrške svim sektorima poljoprivredne proizvodnje i prerade, a koje samo u ovoj godini mogu za rezultat imati realizovane i pokrenute investicije od 100 miliona eura, održana je danas u Herceg Novom. Prezentacija je organizovana za proizvođače i sve zainteresovane sa područja opština Herceg Novi, Kotor i Tivat.

Manji broj prisutnih proizvođača sa područja ovih opština, koji su iskazali zainteresovanost da u direktnom razgvoru sa predstavnicima Ministarstva čuju o vrstama podrške za unapređenje svoje proizvodnje, informisani su o svim mjerama Agrobudžeta. Saopšteno im je da je povećan iznos subvencija po hektaru na 200 €/h i na koji način direktnu podršku mogu dobiti u svim sektorima biljne proizvodnje (maslinarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu, voćarstvu i drugim). Pojašnjene su procedure i novine u ostvarivanju premija u stočarstvu, po grlu stoke, za preradu mlijeka na gazdinstvu, a po osnovu kojih će farmer ove godine imati veću podršku, uz pojednostavljenje određenih procedura.

Upoznati su i sa čitavim nizom mjera ruralnog razvoja, za koje je opredijeljeno 40 miliona eura i javnim pozivima kroz koje mogu dobiti bespovratnu podršku za investicije u modernizaciju i širenje proizvodnje, uvođenje standarda, u cilju unapređenja konkuretnosti. Predstavljene su i novine koje ovogodišnji Agrobudžet donisi sektoru pčelarstva, u cilju veće i kvalitetnije podrške.

Proizvođači su pozvani da prate javne pozive čiju objavu je Ministarstvo počelo ove sedmice. Posebno je istaknuta mogućnost da mladi mogu započeti biznis u poljoprivredi, uz bespovratnu podršku od 10.000 eura.

Predstavnici Ministarstva ponovili su da su službe Ministarstva spremne da svim zainteresovanim proizvođačima pruže potrebne informacije, kako bi iskoristili raspoloživa sredstva podrške. U tom pravcu iskazana je spremnost da se, ukoliko bude dodatnog interesovanja, organizuju i posebne radionice za pojedinačne sektore.

 (PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja)

Foto: internet

Podijeli na: