Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Ekonomija

13.03.2023
334

PREUZIMANJE ZAHTJEVA ZA KORIŠĆENJE TERASA DO 31. MARTA

Obavještavamo zakupce terasa na teritoriji opštine Kotor da Zahtjev za korišćenje terasa za 2023. godinu treba preuzeti u prostorijama Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove najkasnije do 31. marta.

Zahtjev se preuzima shodno članu 8 Odluke o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupaka za davanje u zakup zemljišta čiji je subjekat raspolaganja Opština Kotor radi postavljanja privremenih objekata (Sl. list Crne Gore - opštinski propisi br. 036/19 od 30.08.2019, 026/20 od 21.07.2020).

Ukoliko se ne ispoštuje gore navedena procedura ne postoji mogućnost sklapanja Ugovora za 2023. godinu

 

Podijeli na: