Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Ekonomija

23.09.2022
658

POZITIVAN IZVJEŠTAJ ZA PRIJEM CRNE GORE U PARIŠKI MEMORANDUM

Prenosimo saopštenje koje nam je proslijeđeno iz Ministarstva kapitalnih investicija.

U Crnoj Gori je u periodu od 19-23.09. boravio revizorski tim Pariškog memoranduma (Paris MoU) u cilju utvđivanja ispunjenosti uslova od strane Crne Gore za prijem u punopravno članstvo u ovoj međunarodnoj organizaciji.

Petočlani revizorski tim su sačinjavali predstavnici Sekretarijata Pariškog memoranduma, Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA), kao i dva predstavnika Holandije i Estonije. U navedenom periodu predstavnici Paris MoU su prisustvovali vršenju inspekcijskog nadzora od strane PSC inspektora na stranim brodovima u lukama od nacionalnog značaja, Bar i Kotor.

U skladu sa agendom posjete današnji završni sastanak bio je prilika da auditori Paris MoU zajedno sa predstavnicima Ministarstva kapitalnih investicija konstatuju stepen ispunjenosti obaveza na putu ka punopravnom članstvu, kojom prilikom je ocijenjeno da je postignut značajan napredak. Na zadovoljstvo obje strane, auditori su iznijeli ocjenu da je Crna Gora ispunila uslove koji je preporučuju za punopravno članstvo u Paris MoU, te da će shodno tome i Izvještaj auditora biti pozitivan i da će, kao takav, biti u narednom periodu upućen Savjetodavnom odboru Pariškog memoranduma. Savjetodavni odbor će, na osnovu pozitivnog izvještaja o radu PSC inspektora i izvještaja o evidentnom napretku ostvarenom po pitanju usklađenosti crnogorskog zakonodavstva (izmijenjena zakonska regulativa, donešeni podzakonski akti itd.) predložiti prijem Crne Gore u punopravno članstvo Paris MoU na prvoj narednoj sjednici Odbora Pariškog memoranduma, planiranoj za maj 2023. godine.

Podsjećamo da prijem Crne Gore u punopravno članstvo Paris MoU predstavlja u skladu sa Strategijom razvoja pomorske privrede 2020-2030. aktivnost koja će dovesti i do realizacije strateškog cilja Jačanje kapaciteta pomorske administracije Crne Gore i pojednostavljenje administrativnih procedura. Na ovaj način biće, takođe, unaprijeđena sigurnost pomorske plovidbe i sigurnost ljudskih života i imovine na moru, te bezbjednost lučkih postrojenja i brodova. Prijem Crne Gore u Paris MoU predstavlja ujedno i ispunjavanje jednog od glavnih mjerila za zatvaranje Poglavlja 14-Transportna politika u procesu pridruživanja EU.
 

Podijeli na: