Ekonomija

07.09.2022
139

POČINJE NOVA FAZA PROGRAMA ENERGETSKI EFIKASAN DOM

Ministarstvo kapitalnih investicija pokreće novu fazu programa „Energetski efikasan dom“ čiji je cilj smanjenje troškova grijanja i povećanje komfora u domaćinstvima, ostvarivanje značajnog smanjenja emisija CO2, kao i  razvoj tržišta efikasnih sistema za grijanje i hlađenje u Crnoj Gori.

Program podrazumijeva atraktivan i održivi finansijski mehanizam u cilju primjene mjera  energetske efikasnosti u domaćinstvima. Za potrebe ovog Programa, Ministarstvo kapitalnih investicija je obezbijedilo 300.000 eura za subvencionisanje kamata i naknada za obradu kredita za domaćinstva u Crnoj Gori za:

  • kupovinu i ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase (pelet, briket);
  • kupovinu i ugradnju visokoefikasnih toplotnih pumpi za grijanje objekta,
  • kupovinu i ugradnju split i multisplit sistema za grijanje/hlađenje objekta,
  • ugradnju termoizolacije na fasadi stambenog objekta,
  • ugradnju energetski efikasne fasadne stolarije,

U okviru Programa, građani će biti u prilici da apliciraju za beskamatne kredite do maksimalnog iznosa do 10.000 €, sa periodom otplate do šest (6) godina, za sprovođenje prethodno navedenih mjera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima, dok će Ministarstvo kapitalnih investicija subvencionisati troškove kamate i obrade kredita za cjelokupan period otplate kredita.

Ministarstvo kapitalnih investicija sprovodi ovaj Program u saradnji sa partnerskim firmama (izvođačima radova) Energos (Pljevlja), Ening (Nikšić), Home Systems (Podgorica), Mikromont (Bijelo Polje), Plam Inženjering (Podgorica) i Roaming Montenegro (Nikšić), kao i partnerskim bankama: Erste banka, Hipotekarna banka, Lovćen banka i Prva banka.

Programom je predviđeno da građanin stupa u kontakt sa kvalifikovanim izvođačem radova kako bi dobio detaljnije informacije o ponudi u okviru programa „Energetski efikasan dom“. Po dobijanju ponude za izvođenje radova, građanin se obraća Ministarstvu kapitalnih investicija, sa zahtjevom za dobijanje potvrde da je kvalifikovan da učestvuje u Programu “Energetski efikasan dom”, uz propratnu dokumentaciju kojom se dokazuje da je objekat na kojem će se izvoditi radovi legalan odnosno da je u procesu legalizacije. Ministarstvo kapitalnih investicija je predvidjelo da građani zahtjeve za učešće u programu mogu dostaviti u periodu od 12.7.2022. godine, do 5.8.2022. godine, do 14.00 sati. Za sve one koji ne budu mogli da traženu dokumentaciju dostave u navedenom roku, Ministarstvo kapitalnih investicija će tokom septembra objaviti nastavak javnog poziva za građane.

Zahtjev i propratna dokumentacija se mogu dostaviti putem mejla na: info@ee-me.org, lično na arhivu Ministarstva kapitalnih investicija (Rimski trg 46, 81000 Podgorica) ili putem pošte. Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u Crnoj Gori, a u vezi COVID19, preporuka Ministarstva kapitalnih investicija je da građani traženu dokumentaciju dostavljaju putem maila.

Ukoliko je zahtjev odobren, Ministarstvo kapitalnih investicija izdaje uvjerenje da je građanin kvalifikovan za učešće u Programu, nakon čega se građanin obraća banci i aplicira za kredit.

Procedure za implementaciju programa „Energetski efikasan dom“, kontakti partnerskih firmi i banaka, jedinične cijene materijala, opreme i usluga ponuđenih u okviru Programa, obrazac zahtjeva za dobijanje uvjerenja za učešće u Programu mogu se preuzeti na sajtu: www.energetska-efikasnost.me.

Sve informacije u vezi navedenog programa možete dobiti putem maila info@ee-me.org ili putem tel. 020 482 220.  Informacije o dinamici sprovođenja Programa biće redovno objavljivane na sajtu: www.energetska-efikasnost.me.

PROCEDURE ZA IMPLEMENTACIJU PROGRAM EED

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE U PREOGRAMU EE DOM

OBRAZAC IZJAVE O SAGLASNOSTI

KVALIFIKOVANI IZVOĐAČI RADOVA I BANKE

SPISAK JEDINIČNIH CIJENA

(Ministarstvo kapitalnih investicija)

 

Podijeli na: