Ekonomija

30.07.2020
525

POČELI RADOVI NA UREĐENJU DIJELA OBALE U KOMPLEKSU BUDUĆEG AKVARIJUMA

Počeli su radovi na uređenju dijela obale u kompleksu budućeg javnog akvarijuma u Crnoj Gori „Bokaquarium“ u dvorištu Instituta za biologiju mora. Finansiranje projekta uređenja institutskog dvorišta u iznosu od 80 hiljada eura obezbijedilo je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobro.

Nosilac cjelokupnog projekta izgradnje akvarijuma je Institut za biologiju mora. Pored JP za upravljanje morskim dobrom, značajnu podršku je pružio Univerzitet Crne Gore, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja preko MIDAS 2 programa, a najveći donator i inicijator kroz projekat „Monteakva“ je Kraljevina Norveška.

Prema riječima direktora Instituta za biologiju mora dr Aleksandra Joksimovića, do sada uložena sredstva u cjelokupan projekat iznose oko milion i 200 hiljada eura.

„JP Morsko dobro nam je i u ranijem periodu dosta pomoglo da se ovaj prostor i ova zgrada održi ovako lijepom. Imali smo sređivanje ovog obalnog dijela našeg mandraća i dijela obale na drugoj strani Instituta. Vjerujemo da će ova aktivnost doprinjeti da ovaj dio Kotora i Dobrote bude ljepši, da on bude jedan logički slijed i nastavak ovog lungo mare-a koji ide od Starog grada do ulaza u Intitut. Dvorište je planirano da bude jedan prostor koji će služiti budućim posjetiocima, turistima da se malo osvježe, nađu negdje zaklon od sunca u ljetnjim mjesecima. Planirano je da se tu nađe i nekoliko malih amfiteatara gdje ćemo upravo sa mlađom populacijom: djecom školskog uzrasta, našim studentima biologije i prirodnih nauka, održavati radionice, dane posvećene morskim sisarima, morskim kornjačama, biodiverzitetu našeg Jadrana. Upravo iz razloga što će naš budući, prvi morski akvarijum u Crnoj Gori, oslikavati zapravo živi svijet našeg dijela Jadrana. Ne želmo da tu imamo nikakve tropske ili strane vrste, već da to bude ovaj naš dio crnogorskog Jadranskog mora.U tom kontekstu, nadamo se da će radovi brzo da se privedu kraju, kako bi se ovaj dio prostora uljepšao, osvježio nekim novim biljkama i hortikulturom i da bude na zadovoljstvo svih naših komšija u Dobroti, te da dopuni ovaj lijepi izgled stare palate Radoničić gdje je inače smješten Institut a, naravno, sve u kontekstu očuvanja ovog kulturnog spomenika za buduće generacije“ –kaže dr Joksimović.

On ističe da je pandemija koronavirusa zanačajno uticala na dinamiku radova na izgradnji budućeg akvarijuma.

„Virus korona je prilično usporio radove. Kompletna akvarijumska oprema je donešena. Dio jednog kompleksnog sistema morskog akvarijuma nalazi se u Institutu. Zbog pandemije Italijani, odnosno firma koja je zadužena za radove nije bila u mogućnosti da dođe u Crnu Goru. Mi se nadamo poboljšanju epidemiološke situacije ovdje u Crnoj Gori i Italiji i računamo da će oni u drugoj polovini avgusta doći i pustiti sistem u funkciju. Nakon toga, nama slijedi onaj zanimljiviji dio posla da sa našim ribarima zajedno počnemo naseljavati te tankove i buduće akvarijume našim živim organizmima, florom i faunom iz našeg Jadranskog mora“ – ističe dr Joksimović.

On navodi da će površina budućeg akvarijuma biti oko 300 kvadrata.

„Zamišjeno je da ima tri odvojene prostorije. Akvarijum će po dnu biti u podsjećanju na morske talase. Naše dvorište će biti projektovano i izvedeno tako da podsjeća na morsko dno. Tri prostora odvojena sa ukupno 18 tankova ili bazena. Najmanji je dimezija 2 sa 2, a najveći  4 sa 4 m, što uopšte nije malo za naše uslove. Ulazimo u Mediteransko i Jadransko more.  U zadnjem dijelu akvarijuma će biti oslikan Bokokotorski zaliv u vidu jednog bazena sa obrisima zaliva gdje će čak djeca moći da aktivno učestvuju i dodiruju neke vrste morskih riba, kao što je npr. raža i da imaju osjećaj da su ti živi orgnizmi, zaista, bezopasni i da treba uvijek uživati kada smo u njihovoj blizini“ – poručuje dr Joksimović.

Pomoćnik direktora JP za upravljanje mrskim dobrom Dragoljub Marković ističe da je finansiranje projekta na uređenju dvorišta Instituta za biologiju mora  nastavak višegodišnje saradnje dvaju institucija.

„Mišljenja sam da je to jedna apsolutno opravdana i korisna investicija jer se radi o instituciji koja pored istraživačkog i naučnog aspekta koji obavja, edukuje mlade i sve nas o moru, a uz to i propagira život sa morem, što je od kapitalnog značaja za ukupnu društvenu zajednicu. Nama je zadovoljstvo da možemo podržati sve njihove akcije koje su usmjerene u tom pravcu. Nastavićemo i dalje i želimo da što prije profunkcionišu svi ovi sadržaji koji su izgrađeni i urađeni. U ovaj projekat je JP za upravljanje morskim dobrom uložilo 80 hiljada eura i on čini satavni dio kompleksa Instituta, a istovremeno i nastavak šetališta uz more, rive dobrotske koje je uredilo takođe JP za upravljanje morskim dobrom i to su kapitalni projekti na kojima smo radili“ – ističe Marković.

Dr Mirko Đurović, viši naučni saradnik i rukovodilac akvarijuma navodi da je u budućem akvarijumu planirano nekoliko paviljona koji će prikazivati određene segmente iz morskog ekosistema, kao što su: tradicionalno ribarstvo, te kako izgledaju najmlađi stadijumi organizama.

„Posjetioci će nakon posjete akvarijumu imati priliku da nauče još dodatno nešto o morskom ekosistemu. Takođe, prostor ćemo korstiti i za određene izložbe i u saradnji sa TO Kotor i gradom Kotorom i svim zainteresovanim organizacijama koje se bave zaštitom morske sredine kako bi smo konstanstno dali doprinos u podizanju svijesti o potrebi zaštite morskog ekosistema Jadranskog mora i očuvanju biodiverziteta kako na Jadranu tako i na Mediteranu“ – zaključuje dr Đurović.

Podijeli na: