Ekonomija

13.01.2023
243

ODRŽANA SESIJA O PAMETNOJ SPECIJALIZACIJI

Informativna sesija “Podrška implementaciji Strategije pametne specijalizacije S3 kroz projekte”, koju finansira Evropska unija, a kofinansira Vlada Crne Gore, održana je danas u multimedijalnoj sali Kulturnog centra “Nikola Đurković”.

Zainteresovana javnost imala je priliku da se detaljnije upozna sa sadržajem poziva, uslovima i kriterijumima za apliciranje i dodjelu sredstava Evropske unije u okviru grant šeme, čija je ukupna vrijednost 900.000 eura. 

Đorđe Borović je u ime Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma najprije predstavio sadržaj ovog poziva. 

,,Opšti cilj poziva je da doprinese unaprjeđenju ekonomske konkurentnosti i inovacionih kapaciteta Crne Gore kroz jačanje veza između nauke i privrede. Glavni naglasak je na unapređenju saradnje mikro, malih i srednjih preduzeća kroz pružanje finansijske podrške za razvoj i ko-kreditaciju inovacija, u okviru modela četvorostrukog heliksa - privreda, akademskih zajednica, vlada, civilnog društva. Ciljna grupa poziva su akteri inovacionog i preduzetničkog ekosistema u Crnoj Gori, dok su krajnji korisnici mikro, mala i srednja preduzeća, koja posluju u prioritetnim oblastima S3 i subjekti inovacione infrastrukture. Dobitnici grantova će biti u obavezi da se upišu u Registar inovacione djelatnosti u skladu sa Pravilnikom o Registru inovacione djelatnosti”- kazao je između ostalog Borović. 

Direktorica  Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja, Marijeta Barjaktarović Lanzardi  pojasnila je da ova grant šema dolazi kao nadogradnja svih do sada plasiranih nacionalnih programa. 

,,Koolaborativna šema je ne slučajno tri puta do sada plasirana i to dva puta puta od strane resornog Ministarstva i jedanput od Fonda za inovacije. Ono što je karakteristično je da u zemljama u razvoju sama podrška kreće na dva nivoa, a prvi je da se podržavaju inovativni “start ap-ovi” i da se te nove ideje prate u svom razvoju, dok je sa druge strane kolaboracija, veoma važna u sistemu inovacije. Nadamo se da je ovaj projekat smješten u jednu fazu ukupnog finansiranja inovacija koje će od ove godine biti značajno podržane od Fonda za inovacije u mnog većem obimu”- kazala je  Barjaktarović Lanzardi. 

U ime Ministarstva finasija, kao ugovornog tijela za ovu grant šemu, proceduru  prijave pojasnila je Sanja Bečanović, dok je konkretnije o samom budžetu govorio finasijski kontrolor u Direktoratu za finansiraje i ugovaranje sredstava EU pomoći Marko Backović. 

Tim lider na projektu podrške pri implementaciji “Strategije pametne specijalizacije” Alesija Pocia pojasnila je šta se podrazumijeva pod pojmom inovacija. 

,,Inovacija je osmišljavanje nekog novog proizvoda ili što je češće poboljšanje karakteristika proizvoda za domaće ili regionalno tržište, dok je inovacija procesa poboljšanje procesa proizvodnje ili usluga, što je vidljivo kupcima. Postoje i organizacijske inovacije, koje podrazumijevaju potpuno novi vid organizacije poslovanja i marketinške inovacije. Radikalne inovacie mjenjaju tržišta i moraju imati veliki stepen novine”- zaključila je Pocia. 

Podsjetimo, ista sesija je juče održana u Podgorici, 17. januara biće održana u Beranama, a 18. januara u Nikšiću.

Tekst i foto: Tamara Vuković 

Podijeli na: