Ekonomija

29.12.2021
223

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O PROGRAMU RADA DIREKCIJE ZA MZ RADANOVIĆI, LASTVA GRBALJSKA, SAVINA, VRANOVIĆI, GORNJI GRBALJ I GLAVATIČIĆI

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora organizovala je danas u palati Bizanti javnu raspravu za Mjesne zajednice: Radanovići, Lastva Grbaljska, Savina, Vranovići, Gornji Grbalj i Glavatičići na kojoj se raspravljalo o tri dokumenta.

U pitanju su Nacrti Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2022. godinu, Programa uređenja prostora za 2022. godine sa Programom urbane sanacije za 2022.godinu i Nacrt Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2022. godinu.

Direktorka Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora Snežana Jovanić kazala je ovom prilikom da je na adresu Direkcije pristigao veliki broj zahtjeva koje su uputili predstavnici mjesnih zajednica, institucija, privatnih kompanija, kao i brojni građani.

“S obzirom na to da smo ograničeni sa materijalnim sredstvima, nije bilo lako napraviti ovakav program rada i izaći u susret brojnim zahtjevima građana. Direkcija je ozbiljno pristupila izradi Programa i njime je predviđeno ono što je moguće finansirati i realizovati u narednoj godini. Tokom 2022. godine Direkcija će sprovesti niz aktivnosti koje su važne za građane, ali koje se neće finansirati u ovoj godini, kao što su pokretanje više inicijativa o donošenju odluka o izgradnji objekata od opšteg interesa, kako bi nadoknadili nedostatke planskih dokumentacija, a dobili mogućnost realizacije važnih investicija”, pojasnila je Jovanić.

Kako navodi, pored konkretnih investicija, Direkcija će kroz tekuća održavanja odgovoriti na još neke zahtjeve građana.

“U dijelu investicionog održavanja postoje stavke koje se tiču određenih objekata i investicija, ali nisu vezane za određeni lokalitet, tako da će se kroz taj dio takođe realizovati neki od zahtjeva”, rekla je Jovanić.

Mještani MZ Savina su istakli da je neophodno obezbijediti vodosnabdjevanje tog dijela opštine, zatim rekonstrukcija puta od Savinske glavice do Popovića, koji nije ušao u Plan za narednu godinu, kao i zamjena drvenih stubova za rasvijetu betonskim.

Mještani Gornjeg Grblja, kako se čulo na današnjoj javnoj raspravi, zadovoljni su Planom rada Direkcije za 2022. godinu, jer su zahtjevi njihove Mjesne zajednice uglavnom prihvaćeni, ali dodaju da je neophodno i postaviti stolice na tribinama stadiona FK Grbalj, uvesti obavezno održavanje čistoće na javnim površinama, asfaltirati dijelove lokalnog puta kroz tu mjesnu zajednicu i uraditi rekonstrukciju zgrade nekadašnje škole u Šišićima.

Javnoj raspravi su prisustvovali i predstavnici MZ Lastva Grbaljska koji su naveli da je toj mjesnoj zajednici potrebna jedna ili više osoba za održavanje javnih površina, kao i idejno riješenje za nastavak Čerenske ulice prema naselju Prokosi.

Mještani Vranovića kažu da su između ostalih prioritetni radovi na platou ispred crkve Svetog Jovana u Pobrđu, a napominju da ta mjesna zajednica nema ni svoje prostorije pa se nadaju da će se nešto uraditi i po tom pitanju.

Brojni su problemi, kako se čulo i u Mjesnoj zajednici Radanovići. Prioritet je, kako kažu mještani, izgradnja terena za male sportove, rekonstrukcija krova na zgradi gdje se nalazi vrtić i bolje održavanje javne rasvijete. Takođe, su iznijeli kritiku za praznično ukrašavanje, jer osim jedne jelke kako navode,  na tom dijelu opštine nije postavljen ni jedan novogodišnji ukras.

Mještani Glavatičića su na ovoj javnoj raspravi apelovali na postavljanje ležećih policajaca u tom mjestu.

Podsjetimo, centralna javna rasprava, uključujući MZ Stari Grad i Škaljari zakazana je za ponedjeljak 10. januar, sa početkom u 12 sati.

Zainteresovani, svoje primjedbe, sugestije i predloge (do 10. januara 2022. godine), mogu dostaviti na e -mail Direkcije komunko@t-com.me ili putem pošte na adresu: Direkcija za uredenje i izgradnju Kotora, Škaljari bb. 

Podijeli na: