Ekonomija

28.12.2021
303

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O PROGRAMU RADA DIREKCIJE ZA MZ MIRAC, KAVAČ, MUO, PRČANJ I STOLIV

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora organizovala je danas u palati Bizanti javnu raspravu za Mjesne zajednice: Mirac, Kavač, Muo, Prčanj i Stoliv na kojoj se raspravljalo o tri dokumenta.

U pitanju su Nacrti Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2022. godinu, Programa uređenja prostora za 2022. godine sa Programom urbane sanacije za 2022.godinu i Nacrt Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2022. godinu.

Direktorka Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora Snežana Jovanić kazala je ovom prilikom da je na adresu Direkcije pristigao veliki broj zahtjeva koje su uputili predstavnici mjesnih zajednica, institucija, privatnih kompanija, kao i brojni građani.

“S obzirom na to da smo ograničeni sa materijalnim sredstvima, nije bilo lako napraviti ovakav program rada i izaći u susret brojnim zahtjevima građana. Direkcija je ozbiljno pristupila izradi Programa i njime je predviđeno ono što je moguće finansirati i realizovati u narednoj godini. Tokom 2022. godine Direkcija će sprovesti niz aktivnosti koje su važne za građane, ali koje se neće finansirati u ovoj godini, kao što su pokretanje više inicijativa o donošenju odluka o izgradnji objekata od opšteg interesa, kako bi nadoknadili nedostatke planskih dokumentacija, a dobili mogućnost realizacije važnih investicija”, pojasnila je Jovanić.

Kako navodi, pored konkretnih investicija, Direkcija će kroz tekuća održavanja odgovoriti na još neke zahtjeve građana.

“U dijelu investicionog održavanja postoje stavke koje se tiču određenih objekata i investicija, ali nisu vezane za određeni lokalitet, tako da će se kroz taj dio takođe realizovati neki od zahtjeva”, rekla je Jovanić.

Mještani Stoliva su istakli da je neophodno obezbijediti vodosnabdjevanje Gornjeg Stoliva i izgradnja hidrantske mreže za protivpožarnu zaštitu šume kestena, kao i postavljanje javne rasvjete uz pješačku stazu do tog naselja. Neophodno je, kažu, proširenje mjesnog groblja i postavljanje novih oglasnih tabli.

Predstavnici MZ Mirac kao prioritete za narednu godinu navode: izgradnju potpornog zida u naselju Zakrš, krčenje puta do nekadašnje škole, postavljanje javne rasvjete u naselju Pipoljevac, radove na kaptaži izvorske vode Ljeskovac za naselje Pipoljevac, proširenje groblja, izgradnju kapele i sanaciju udarnih rupa.

Mještani Kavča, kako se čulo na današnjoj javnoj raspravi, zadovoljni su Planom rada Direkcije za 2022. godinu, jer su zahtjevi njihove Mjesne zajednice uglavnom prihvaćeni, ali ističu da je neophodna izgradnja kanalizacionog sistema.

Javnoj raspravi su prisustvovali i predstavnici MZ Muo koji su kazali da je prioritetno postavljanje autobuskih stajališta i riješavanje problema sa javnom rasvijetom u ovom primorskom mjestu.

Nakon ove javne rasprave, u planu je bilo i održavanje druge za MZ: Perast, Risan, Morinj, Gornje i Donje Krivošije. Međutim, za ovu javnu raspravu nije bilo zainteresovanih građana/ki.  

Podsjetimo, javna rasprava za MZ: Radanovići, Lastva Grbaljska, Savina, Vranovići, Gornji Grbalj i Glavatičići,  planirana je za sjutra od 9 do 11 sati, a za za MZ: Dobrota I, Dobrota II i Orahovac od 11 do 13 sati u palati Bizanti.  Centralna javna rasprava, uključujući MZ Stari Grad i Škaljari zakazana je za ponedjeljak 10. januar, sa početkom u 12 sati.

Zainteresovani, svoje primjedbe, sugestije i predloge (do 10. januara 2022. godine), mogu dostaviti na e -mail Direkcije komunko@t-com.me ili putem pošte na adresu: Direkcija za uredenje i izgradnju Kotora, Škaljari bb.

 

Podijeli na: