Ekonomija

10.01.2022
429

ODRŽANA CENTRALANA JAVNA RASPRAVA O PROGRAMU RADA DIREKCIJE

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora organizovala je danas u palati Bizanti centralnu javnu raspravu uključujući i Mjesne zajednice Stari Grad i Škaljari.

U pitanju su Nacrti Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2022. godinu, Programa uređenja prostora za 2022. godine sa Programom urbane sanacije za 2022.godinu i Nacrt Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2022. godinu.

Prisutne je najprije pozdravio pomoćnik direktora za urbanističko-tehničku pripremu, izgradnju i kontrolu Rato Brajković, koji je podsjetio da je bilo primjedbi vezano za datume održavanja javnih rasprava Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora.

,,Bio je predlog da se odlože javne rasprave kako bi se imalo više vremena da se pročita materijal, pripreme građani, odbornički klubovi i mjesne zajednice za javnu raspravu. Međutim, nadležni su smatrali da je do centralne javne rasprave  dovoljno vremena, da svi pregledaju matarijal i upute svoje primjedbe na našu adresu. Nakon javne rasprave očekuje nas sjednica i odluka Savjeta Direkcije, zatim predajemo materijal za sjednicu Skupštine, a plan je da on ide zajedno sa budžetom Opštine Kotor i ostalim tačkama koje budu na dnevnom redu Skupštine opštine Kotor”- kaže Brajković. 

Kako dalje navodi, teško će se u Plan uvrstiti svi zahtjevi građana i institucija.

,,Savjet će usvojiti konačan tekst Plana i programa i Finansijskog plana. Skupština će dati konačno mišljenje u formi Odluke o Planu i programu i Finansijskom planu na svojoj sjednici, tek će tada biti konačna verzija”- zaključio je Brajković. 

Predstavnici MZ Stari grad upozoravaju na mogućnost obrušavanja starog mosta na rijeci Škurdi, a kako navode i  rasvjeta u gradu je u lošem stanju, česti su kvarovi, a trebalo bi postaviti i nova sijalična mjesta. Kako se čulo stepenište koje vodi od Zanatske ulice prema brdu je u lošem stanju i bez rukohvata, a u tom dijelu Starog grada nisu završeni ni radovi na kanalizacionom sistemu, tako da pojedina domaćinstva i dalje nisu priključena na mrežu.

Zelene površine duž šetne staze na bedemima nisu adekvatno tretirane, a na pojedinim djelovima je oštećena i rasvjeta, neophodna su, kako su naveli, između ostalog, stanovnici Starog grada, i veća sredstva za rekonstrukciju pločnika, zamjenu punktova za naplatu ulaza na bedeme, rekonstrukciju fontane kod kafane “Dojmi”, postavljanje novih koševa kod škole “Njegoš”, obnovu zelenila i klupa od zgrade Lučke uprave do parkinga na Benovu, postavljanje većeg broja kanti za otpad u Starom gradu.

Mještani MZ Škaljari uglavnom su zadovoljni Planom Direkcije, kako ističu neophono bi bilo uvrstiti i postavljanje  saobraćajne signalizacije u zoni škole u tom naselju. Skrenuli su pažnju i na potok Zvjerinjak, kako navode voda i rastinje dovode do oštećenja popločanog dijela, pa bi trebalo ozbiljnije pristupiti održavanju ovog buječnog kanala. Pored trotoara od zgrade nekadašnjeg preduzeća Crna Gora put do benzinske pumpe, prioritet mještana Škaljara je i postavlajnje autobuskih stajališta u Novom naselju i kod Opšte bolnice, kao i novih oglasnih tabli.

Javnoj raspravi su prisustvovali i predstavnici Turističke organizacije Kotor koji su ukazali na problem oko postavljanja turističko-informativnih tabli koje su na više mjesta oštećene ili su postavljene na neadekvatnim mjestima, oni su, takođe, kao prioritet istakli i bolju zaštitu i valorizaciju bedema.

Podsjetimo, ova javna rasprava trajala je 15 dana i građani su do danas mogli priloložiti prijedloge i sugestije. 

Podijeli na: