Ekonomija

09.10.2020
340

OBJAVLJENI REZULTATI KONKURSA ZA DODJELU GRANTOVA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE

Na Konkurs za dodjelu grantova za naučno-istraživačke projekte s rokom za prijavljivanje do 22. aprila 2020. godine, prijavljena su 63 projekta.

Nakon sprovedenog procesa međunarodne evaluacije Ministarstvo nauke je pripremilo Rang listu projekata koji su ocijenjeni sa 80 i više poena (od ukupnih 100 poena).

Ministarstvo će započeti pregovore sa rukovodiocima projekata sa Rang liste, a u skladu sa raspoloživim budžetom koji za ovu namjenu iznosi 1,3 miliona eura.

U okviru Rang liste projekata, u skladu sa uslovima Konkursa, finansiraće se projekti u sljedećem odnosu oblasti nauka: 70% projekata iz oblasti: prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, medicinskih i poljoprivrednih nauka, a 30% projekata će biti iz društvenih i humanističkih nauka.

Realizacija projekata će početi od januara 2021. godine, sa rokom za implementaciju do 2 godine.

Rang listu projekata možete pogledati u galeriji fotografija.

Podijeli na: