Ekonomija

26.03.2021
488

OBAVJEŠTENJE OBVEZNICIMA O ROKU ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN ČLANSKOG DOPRINOSA TO OPŠTINE KOTOR ZA 2021.

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor upućuje javni poziv i podsjeća obveznike da su shodno čl. 6 st. 1 Odluke o visini, načinu obračuna i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Kotor  ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br.49/19, 10/20) dužni dostaviti ovom poreskom organu poresku prijavu za obračun članskog doprinosa za 2021. godinu (obrazac PPČD).

Prijavu za obračun članskog doprinosa potrebno je podnijeti nadležnom organu na propisanom obrascu (obrazac PPČD) do 31. marta 2021. godine neposredno preko  Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem pošte Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor, Stari grad br.317, a zbog trenutne zdrastvene situacije u državi izazvane virusom „COVID19“, istu je moguće dostaviti  putem službenog maila: prihodi@kotor.me      

Obrazac prijave za obračun članskog doprinosa  (obrazac PPČD) možete dobiti u Građanskom birou, Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije ili se može preuzeti sa sajta Opštine Kotor  www.kotor.me

SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE, BUDŽET I FINANSIJE OPŠTINE KOTOR       

Foto: Ranko Maraš

Podijeli na: