Ekonomija

20.05.2020
782

OBAVJEŠTENJE IZ DIREKCIJE

Shodno članu 1. stav 1 Odluke o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima opštine Kotor ("Sl.List CG - Opštinski propisi" br.015/20 od 13.05.2020.g.) , propisano je da se sva fizička i pravna lica koja koriste poslovne prostore u opštinskom vlasništvu  oslobađaju obaveza plaćanja zakupnine za period od 01.03.2020.g. do 31.05.2020.g.  pod uslovom da su do dana podnošenja zahtjeva za korišćenje mjera pomoći izmirili sve obaveze zaključno sa 31.12.2019. godine.

Shodno članu 1. stav 2 Odluke o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima opštine Kotor ("Sl.List CG - Opštinski propisi" br.015/20 od 13.05.2020.g.), propisano je da Zakupci koji svoje obaveze nijesu izmirili za period od 01.01. do 29.02.2020. godine svoju obavezu mogu izmiriti u ratama, za što su dužni podnijeti zahtjev Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora.

Oslobađanje od obaveze plaćanja zakupa ne mogu ostvariti zakupci  koji su u navedenom periodu obavljali djelatnosti koje nijesu obuhvaćene mjerama NKT-a.

Zahtjevi se podnose na obrascima koji se nalaze u prilogu, mogu se dostaviti neposredno na arhivi Direkcije, putem pošte, kao i mailom na adresu komunko@t-com.me.

Prilog:

Obrazac za podnošenje zahtjeva za oslobađanje plaćanja zakupa za period od 01.03.2020.g. do 31.05.2020.g.

Obrazac za podnošenje zahtjeva za plaćanje u ratama zakupa za period od 01.01.2020.g. do 29.02.2020.g.

ODLUKA o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Opštine Kotor ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 015/20 od 13.05.2020)

--

 

Podijeli na: