Ekonomija

14.04.2021
1326

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

Na osnovu člana 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi” broj 46/19) i Zaključka predsjednika Opštine broj: 0101-018/21-3999, od dana 31.03.2021.godine, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj objavljuje: OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA  ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

Zaključkom predsjednika Opštine Kotor, broj: 0101-018/21-3999, od dana 31.03.2021.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati do 15.04.2021.godine.

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem lokalnog javnog emitera Radio Kotora.

Svi zainteresovani subjekti mogu u pisanoj formi dostaviti svoje predloge, prigovore, sugestije i mišljenja na građanskom birou Opštine Kotor, ili putem e-maila: privreda@kotor.me.

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Dodatna obavještenja u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 ili 325-860, local 219 - kod Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor.

SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

https://www.kotor.me/me/sekretarijat-za-razvoj-preduzetni%C5%A1tva-komunalne-poslove-i-saobra%C4%87aj/obavje%C5%A0tenje-i-program-javne-rasprave-po-nacrtu-odluke-o-izmjenama-i-dopunama--odluke-o-kriterijumima,-na%C4%8Cinu-i-postupku-raspodjele-sredstava--za-podr%C5%A0ku-%C5%BDenskom-preduzetni%C5%A0tvu/

Podijeli na: