Ekonomija

12.07.2022
377

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU TRAFOSTANICE U DONJIM KRIVOŠIJAMA

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-10743 od 28.06.2022.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju stubne trafostanice STS 10/0,4kV 100kVA „Poljice“ sa priključnim 10 kV kablovskim vodom i NN mreža traforeona STS – Krivošije Donje i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.
Javna rasprava će trajati od 28.06.2022. do 13.07.2022.godine.
Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.
Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 13.07.2022.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.
Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE

Podijeli na: