Ekonomija

07.06.2022
181

NA PLAVOJ KONFERENCIJI: CRNA GORA VELIKI POTENCIJAL ZA STVARANJE ODRŽIVE POMORSKE PRIVREDE

Na Plavoj konferenciji: Crna Gora veliki potencijal za stvaranje održive pomorske privrede
Na konferenciji Blue Wave Week Montenegro 2022, Damir Davidović državni sekretar za turizam u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, naglasio je da Crna Gora može pružiti velike mogućnosti za ulaganja u projekte energetske efikasnosti ili obnovljive izvore energije, kao i eko-turizam, zeleni transport, cirkularnu ekonomiju, upravljanje otpadom, održivu poljoprivredu i plavi rast.
“Povećanje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije, u cilju postizanja održivog razvoja, uz razvijenu poljoprivredu, ribarstvo i turizam i više sinergije između različitih aktera su ozbiljni zadaci koji su pred svima nama”, kazao je Davidović.
On je dodao da je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma odlučilo da iskoristi zamah, preuzme rizik i kreiranjem strateškog okvira cirkularne tranzicije do 2030. stvori uslove za ekonomski oporavak i bude ključni faktor ekonomske sjutrašnjice i izgradnje novih vrijednosti, uključujući i principe plave ekonomije koji moraju biti obuhvaćeni ovim okvirom.
“Želimo da uspostavimo jasne smjernice za privlačenje i podsticanje plavih i zelenih ulaganja i jasno zacrtamo prioritete buduće cirkularne tranzicije. Naš cilj je promovisati Crnu Goru, kao zelenu investicionu destinaciju”, naglasio je Davidović i dodao da je Crna Gora kao mala zemlja, izratih prirodnih i turističkih potencijala treba hrabro da razvija ekonomski sistem koji je zasnovan na obnavljanju resursa, nastojeći da sačuva ekosisteme i da spriječi dodatnu devastaciju mora i kopna.
“Plava ekonomija nudi mogućnost da imitiramo prirodu, a ne da u nedogled koristimo neobnovljive resurse. Imitacija prirode je dobra smjernica održivog ekonomskog razvoja”, zaključio je Davidović.
Ivana Janković Mijanović, rukovoditeljka Odjeljenja za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u toku Panela poslala je poruku: "Povezivanje i sinergija projekata iz domena plavog rasta ukazuje na značaj umrežavanja i zajedničkog djelovanja kreatora politika, naučnoistraživačke zajednice i privrede, odnosno ribara kao ključnih aktera plave ekonomije, sa ciljem da se podigne svijest o potencijalima koje nudi ovaj sektor i uspostave uslovi za stvaranje održive, čiste, ali i profitabilne pomorske privrede i otvaranje novih radnih mjesta”.

 (Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma) 

Podijeli na: