Ekonomija

19.11.2022
56

MNTR: ZA NAUKU I INOVACIJE U SLJEDEĆOJ GODINI PLANIRANO 8,5 MILIONA EURA

Predlogom budžeta za 2023. godinu, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja je dobilo sredstva u iznosu od 8,5 miliona eura, što je za oko 50 posto više u odnosu na nekadašnji najveći budžet ovog Ministarstva.

"Ovo je budžet kojim zajednica za koju je zaduženo ovo Ministarstvo može da bude zadovoljna, ali uz to zadovoljstvo treba da naglasimo da sada imamo i odgovornost na strani te zajednice. Vjerujem da će zajednica umjeti da prepozna značaj ovakvog budžeta i da u potpunosti iskoristi sredstva", kazala je ministarka nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Biljana Šćepanović.

Ovakvim značajnim uvećanjem budžeta, Ministarstvo će intenzivirati podršku naučnoistraživačkoj i inovativnoj zajednici.

Opredijeljena sredstva za naučnoistraživačku zajednicu omogućiće pokretanje konkursa za sufinansiranje nacionalnih projekata, sufinansiranje doktorskih istraživanja, ali i drugih programa i projekata od značaja i interesa za naučnoistraživačku zajednicu Crne Gore.

Inovaciona zajednica će takođe dobiti podršku, posebno imajući u vidu da će Fond za inovacije u 2023. godini biti u potpunosti operativan, te da će značajna sredstva koja su mu opredijeljena Predlogom budžeta biti podijeljena putem konkursa zainteresovanoj inovacionoj zajednici, kao i da su predloženim budžetom odobrena sredstva i Ministarstvu za podršku učešću u međunarodnim programima za inovacije.

U dijelu Kapitalnog budžeta za 2023. godinu planirano je 1,2 miliona eura za potrebe adaptacije objekta u kome će biti smješten Naučno-tehnološki park Crne Gore. Uz ova sredstva i dodatno finansiranje od strane donora kroz drugu fazu projekta "Norveška za vas", EU IPA projekta tehničke podrške implementaciji Strategije pametne specijalizacije i predstojeću IPA grant šemu za projekte u oblastima pametne specijalizacije, ukupna raspoloživa sredstva za nauku i inovacije za narednu godinu premašiće 10 miliona eura. 

Povećanjem budžeta za 2023. godinu, prepoznat je značaj nauke u društvu, kao i činjenica da ekonomski razvoj mora biti zasnovan na znanju, istraživanju i inovacijama.

 

Saopštenje - Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja 

 

Podijeli na: