Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

Ekonomija

16.11.2022
301

KONKURS ZA MLADE EDUKATORE IZ OBLASTI PLAVE EKONOMIJE- NEDJELJA PLAVOG IZAZOVA 2022.

"Nedelja PLAVOG IZAZOVA" je prvi konkurs za mlade inovatore koji posjeduju vještine i ambicije da naprave promjene u okviru aktivnosti sektora Plave ekonomije na lokalnom, nacionalnom ili regionalnom nivou, obavještavaju iz Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta Kotor.

Organizacija događaja finansira se iz sredstava ERASMUS+ projekta “Održivi razvoj Plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana – BLUEWBC”

 "Nedelja PLAVOG IZAZOVA" je ideja predstavnika Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta Kotor (Univerzitet Crne Gore) koja odražava glavne ciljeve Centra:

 • promovisanje istraživačkih i inovacionih aktivnosti;
 • iniciranje, učestvovanje i upravljanje projektima;
 • jačanje saradnje akademije sa poslovnim sektorom;
 • obezbjeđivanje pristupa resursima Centra za predstavnike poslovnog sektora;
 • organizovanje konferencija, radionica, seminara, kurseva cjeloživotnog učenja itd.

Da li želite da doprinesete prevazilaženju prepreka i izazova u aktivnostima sektora plave ekonomije? Imate li jasnu viziju i ideju? Da li ste spremni i entuzijastični da predstavite svoj inovativni projekat BLUEWBC timu? Želite li da se upoznate i povežete sa organizatorima, suorganizatorima i učesnicima na "Nedelji PLAVOG IZAZOVA"?

Iskoristite priliku za podnošenjem prijave u ime vašeg tima najkasnije do 18. novembra 2022. godine (16:00 časova)Ako imate bilo kakvih pitanja ili zahtjevate dodatne informacije, obratite se na uom.bluewbc@gmail.com- poručuju iz Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo.

Podijeli na: