Ekonomija

04.08.2022
133

KOMUNALNO : OBAVJEŠTENJE UGOSTITELJIMA O TRETMANU OTPADNIH JESTIVIH ULJA U SKLADU SA ZAKONOM , KAZNA ZA PRAVNO LICE OD 500 DO 20 HILJADA EURA

Iz Komunalnog preduzeća obavještavaju da su ugostiteljskim objektima koji pripremaju hranu, a imaju više od dvadeset sjedećih mjesta, dostavili obavještenje u vezi sa tretiranjem otpadnih jestivih ulja. 

“DOO „Komunalno Kotor“ dostavilo je obavještenje ugostiteljskim objektima koji pripremaju hranu a imaju više od 20 sjedećih mjesta, da je shodno Zakonu o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", br. 064/11 od 29.12.2011, 039/16 od 29.06.2016), članu 52a koji navodi sljedeće: 

„(1) Zabranjeno je ispuštanje otpadnih jestivih ulja i masti, koje nastaju pripremom hrane u ugostiteljskim, turističkim i drugim sličnim objektima sa više od 20 sjedećih mjesta, u kanalizacionu mrežu i kontejnere, odnosno posude za sakupljanje otpada, na javne površine i zemljište i/ili u zemljište i vode.

(2) Imalac otpadnog jestivog ulja i masti iz stava 1 ovog člana dužan je da otpadna jestiva ulja i masti sakuplja odvojeno od drugih vrsta otpada.

(3) Imalac otpadnog ulja iz stava 2 ovog člana dužan je da sakupljene količine otpadnog jestivog ulja i masti preda privrednom društvu ili preduzetniku koji je upisan u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada ili koji ima dozvolu za preradu i/ili zbrinjavanje otpada“, potrebno u roku od osam (8) dana od prijema obavještenja, da dostave dokaz o potpisanom Ugovoru sa privrednim društvom ili preduzetnikom koji je upisan u registar sakupljača jestivog ulja i masti, kod Agencije za zaštitu prirode i životne sredine. 

Pravno lice koje nepravilno upravlja iskorištenim jestivim uljem i mastima, odnosno ne preda ga privrednom društvu ili preduzetniku koji je upisan u registar sakupljača, podliježe novčanoj kazni od 500 do 20.000 eura, shodno članu 90 stav 27a) Zakona o upravljanju otpadom. 

Kopiju potpisanog Ugovora, možete dostaviti svakog radnog dana na arhivu DOO „Komunalno Kotor“ od 7.00 do 14.30 časova ili na e-mail adrese komunalnokotor@t-com.me ili zastitazs@jkpkotor.com.” – navodi se u saopštenju koje nam je proslijeđeno.

 

Podijeli na: