Ekonomija

26.06.2020
293

JOŠ 8.000,00 € ZA ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO

Pored 15.000,00 € koje su bile opredijeljene za podršku ženskom preduzetništvu u ovoj godini, Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu odlučila je da preusmjeri dodatna sredstva u iznosu od 8.000,00€. Razlog je veliki broj dostavljenih prijava, a čiji biznis planovi  ispunjavaju kriterijume predviđenje Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu. 

Prema informaciji iz Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj  Komisija će objaviti rang listu preduzetnica sa opredijeljenim iznosom finansijskih sredstava na sajtu Opštine Kotor, kao i na sajtu Radio Kotora u ponedjeljak 29.06.2020. godine, dok će se datum potpisivanja Ugovora naknadno odrediti. 

Predsjednica Komisije za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu je Tamara Lompar, a članice su: Anđela Milošević, Lada Moškov, Danijela Vidović  i Bojana Vukasović.

Podijeli na: