Ekonomija

16.04.2021
427

JAVNI UVID - IZGRADNJA KABLOVSKOG VODA OD RADOVIĆA DO LASTVE

Javni uvid u Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju kablovskog voda 2x110 kV od TS 110/35 kV Radovići do stuba 170 dalekovoda 110 kV Tivat – Lastva, Opština Tivat i Kotor

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo Vas da je „Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d. iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, podnio Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine,  zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju kablovskog voda 2x110 kV od TS 110/35 kV Radovići do stuba 170 dalekovoda 110 kV Tivat – Lastva, Opština Tivat i Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo Vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor i u Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat, radnim danima od 9 do 12 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Agencije zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 19.04.2021.godine.

https://www.kotor.me/me/sekretarijat-za-za%C5%A1titu-prirodne-i-kulturne-ba%C5%A1tine/javni-uvid-u-zahtjev-za-odlu%C4%8Civanje-o-potrebi-izrade-elaborata-procjene-uticaja-na-%C5%BDivotnu-sredinu-za-izgradnju-kablovskog-voda-2x110-kv-od-ts-110---35-kv-radovi%C4%86i-do-stuba-170-dalekovoda-110-kv-tivat--%E2%80%93-lastva,-op%C5%A0tina-tivat-i-kotor/

foto: pinterest.com

Podijeli na: