Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

Ekonomija

26.09.2022
823

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE I OČUVANJE TRADICIONALNIH DRVENIH BARKI

Odlukom o budžetu Opštine Kotor za 2022. godinu su opredijeljena sredstva za održavanje i očuvanje tradicionalnih drvenih barki.
Na osnovu člana 4, Pravilnika o kriterijumima za raspodjelu sredstava za održavanje i očuvanje tradicionalnih drvenih barki na teritoriji opštine Kotor broj 01-018/22-15810 od 12.09.2022. godine, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj raspisuje Javni poziv za raspodjelu sredstava za održavanje i očuvanje tradicionalnih drvenih barki na teritoriji opštine Kotor u 2022. godini.
Javni poziv je objavljen na website-u Opštine Kotor, oglasnoj tabli Opštine Kotor, lokalnom radio emiteru Radio Kotoru i u dnevnom listu “Pobjeda”.
Javni poziv traje 20 dana zaključno sa 03.10.2022.godine i sadrži uslove učešća, način prijave i prijavni obrazac (obrazac TDB-1 dostupan na website-u Opštine kao i u građanskom birou) i kriterijume za raspodjelu.
Očekujemo da će podrška za održavanje i očuvanje tradicionalnih drvenih barki pomoći vlasnicima autentičnih plovila da se zaustavi smanjivanje fonda drvenih barki koje predstavljaju vrijednu kulturnu baštinu ovog podneblja, kao i da se unaprijedi i sam zanat izgradnje i održavanja istih, obavještavaju iz Kabineta predsjednika Opštine.

U nastavku tekst javnog poziva:

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj na osnovu člana 4 Pravilnika o kriterijumima za raspodjelu sredstava za održavanje i očuvanje tradicionalnih drvenih barki na teritoriji opštine Kotor broj 01-018/22-15810 od 12.09.2022. godine, raspisuje

J A V N I P O Z I V
za raspodjelu sredstava za održavanje i očuvanje tradicionalnih drvenih barki na teritoriji opštine Kotor u 2022. godini
 

 1. Pozivaju se vlasnici drvenih barki (fizička i pravna lica) koji imaju prebivalište/sjedište u Kotoru, da dostave svoje prijave na Javni poziv za raspodjelu sredstava za održavanje i očuvanje tradicionalnih drvenih barki na teritoriji opštine Kotor u 2022. godini shodno Pravilniku o kriterijumima za raspodjelu sredstava za održavanje i očuvanje tradicionalnih drvenih barki na teritoriji opštine Kotor,

broj 01-018/22-15810 od 12.09.2022. godine.

Drvenom barkom se smatra ono plovilo koje je duže od 2m i koje je u potpunosti izgrađeno od drveta.
Uslovi za učešće na Javni poziv su da je podnosilac prijave vlasnik/ica drvene barke (jedne ili više) koju koristi za sopstvene potrebe (sport i razonodu) i/ili privredne svrhe (ribarstvo, prevoz putnika) unapređenja lokalne turističke ponude, a čije prebivalište, odnosno sjedište je na teritoriji opštine Kotor.
U slučaju da je podnosilac prijave vlasnik/ca drvene barke (jedne ili više) koju koristi u privredne svrhe (ribarstvo, prevoz putnika) dužan/na je dostaviti dozvolu za obavljanje djelatnosti.
Ukoliko je podnosilac u vlasništvu više drvenih barki, ima pravo prijave na Javni poziv za svaku drvenu barku.
Plovilo kojem je istekla registracija i/ili nije u plovnom stanju ima pravo na finansijsku podršku. U tom slučaju, vlasnik/ca plovila se obavezuje da plovilo registruje/osposobi plovnost plovila.
U slučaju da korisnik/ca finansijske podrške ne registruje/ne osposobi plovnost plovila, u obavezi je da vrati dodijeljena sredstva i gubi pravo na finansijsku podršku naredne godine.

 1. Javni poziv traje 20 dana zaključno sa 03.10.2022. godine. 
 1. Obrazac za prijavu na Javni poziv (Obrazac TDB-1) može se preuzeti na website-u Opštine Kotor kotor.mei u građanskom birou Opštine. 
 1. Sredstva predviđena budžetom Opštine Kotor namjenjena su za sledeće opravdane troškove:

-pribor i oprema za održavanje i popravku (pineli, glaspapir, kit, štuk i slično);
-boje i lakovi (namjenske za brodogradnju);
-materijali za popravku drvene barke (drvo, okovi, osnovni alat).

    5. Sredstva predviđena budžetom se ne mogu koristiti za sledeću namjenu:

-nabavku opreme (vesla, tende, motor, bokobrani, bove i sl.);
-troškove registracije u Lučkoj kapetaniji;
-troškove osiguranja;
-nabavku opreme za izvlačenje barki;
-plaćanje usluge popravke i održavanja trećem licu.
 

 1. Ukupan iznos sredstava opredijeljenih za raspodjelu po Javnom pozivu iznosi 15.000,00 EUR. Raspodjela sredstava će se vršiti shodno dužini plovila i to na sledeći način:

-od 2m do 4m dužine, maksimalni iznos podrške je 250 eura,
-od 4m do 6m dužine, maksimalni iznos podrške je 350 eura,
-od 6m do 10 m dužine, maksimalni iznos podrške je 450 eura,
-preko 10m dužine, maksimalni iznos podrške je 550 eura.

Iznos koji će biti dodijeljen vlasniku plovila zavisi od broja prijavljenih korisnika, a ne može da pređe gore navedene iznose. 

 1. Prilikom prijave na Javni poziv podnosilac u zatvorenoj koverti dostavlja:
 • prijavni obrazac (Obrazac TDB-1 može se preuzeti na sajtu Opštine ili u Građanskom birou);
  - fotokopiju lične karte izdate od strane FL Kotor;
  - izvod iz CRPS-a (za pravna lica);
  - dokaz o vlasništvu drvenog plovila (registracija ili ugovor o kupoprodaji ili poklonu ovjeren od strane notara ili pravosnažno rješenje o naslijeđivanju pod uslovom da je u istom podnosilac prijave oglašen/na kao nasljednik/nasljednica sa pravom svojine 1/1 na plovilu);
  - dozvolu za obavljanje privredne djelatnosti (ribarstvo, prevoz putnika) ukoliko podnosilac prijave plovilo koristi u privredne svrhe;
  - kopija žiro računa podnosioca prijave;
  - fotografije plovila kao dokaz o sadašnjem stanju.
  Dokumentacija se u zatvorenoj koverti predaje na Građanskom birou Opštine Kotor sa naznakom “Prijava na Javni poziv za raspodjelu sredstava za održavanje i očuvanje tradicionalnih drvenih barki na teritoriji opštine Kotor” i naznakom pošiljaoca, zaključno sa 03.10.2022. god. do 13 časova.
  Kriterijumi za raspodjelu su shodno traženoj dokumentaciji: blagovremenost i potpunost prijave, prebivalište/sjedište podnosioca prijave je na teritoriji opštine Kotor, posjedovanje dokaza o vlasništvu drvene barke, iznos traženih sredstava ne prelazi maksimalni iznos predviđen Pravilnikom i dostavljene fotografije sadašnjeg stanja drvene barke.
  Informacije o svim pitanjima od značaja za Javni poziv mogu se dobiti svakog radnog dana u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, putem telefona 032 325 865 ili email-a privreda@kotor.me.
  Sekretarka,

 

Podijeli na: