Ekonomija

10.05.2022
98

JAVNA RASPRAVA – ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE HOTELA U RISNU

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještava zainteresovanu javnost da je preduzeće ''Briv construction'' d.o.o. Kotor, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije Hotela 5*, planiran na urbanističkoj parceli UP 1, koju čine djelovi katastarske parcele br.1066, 1067, 1065 i 1085 KO Risan, u zahvatu DSL ‘’Sektor 10-Spila-Risan-Rt Banja’’.

Pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajtu opštine Kotor, www.kotor.me” – saopšteno je iz Sekretarijata.
Rok za dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, kao i na e-mail: bastina@kotor.me je 17. maj tekuće godine.

Foto: telegraf.rs

Podijeli na: