Ekonomija

01.12.2019
415

IZMJENE U PROGRAMU JAVNE RASPRAVE O NACRTU BUDŽETA ZA 2020.

Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2020. godinu je u toku.

Nacrt naznačene odluke objavljen je na internet site-u Opstine Kotor ww.kotor.me.

Javna rasprava za mjesne zajednice održaće se u zgradi Skupštine Opštine Kotor (Palati Bizanti) sjutra (ponedjeljak 02. decembar), sa početkom u 11 sati.

Javna rasprava za organe lokalne uprave, potrošačke jedinice i privredna društva čiji je osnivač Opština, a koje se finansiraju iz budžeta, održaće se sat kasnije (u 12 sati), u istom prostoru.

Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Skupštine Opštine Kotor u utorak 03. decembra, sa početkom u 12 sati.

Organ uprave Opštine Kotor za sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za lokalne prihode, budzet i finansije.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu: Sekretarijat za lokalne prihode, budzet i finansije Opstine Kotor, Stari Grad 317  ili na e-mail:  trezor@kotor.me, do isteka roka za javnu raspravu.

Program uređenja prostora i Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2020. godine, zajedno sa Planom potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2020. godinu, biće predmet posebne javne rasprave, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještena.

Podijeli na: