Ekonomija

01.08.2020
337

IZDAVAOCIMA PRIVATNOG SMJEŠTAJA TRI MILIONA EURA

Vlada Crne Gore opredijelila je izdavaocima privatnog smještaja tri miliona eura subvencija koji su, uz vodiče, prema opštim ocjenama, najviše ugroženi lošom turističkom sezonom zbog pandemije koronavirusa. 

“Imajući u vidu posebno snažan negativni efekat pandemije na poslovanje izdavalaca privatnog smještaja, planirana im je podrška na osnovu evidentiranih smeštajnih kapaciteta u privatnom smještaju u iznosu od tri miliona eura. Kriterijumi i model podrške će biti definisani posebnim programom Vlade”, navodi se u Trećem paketu socio-ekonomskih mjera. 

Registracija privatnog smještaja je nadležnost opština, a barata se sumom većom od 10.000 izdavalaca privatnog smještaja. Ono što je izvjesno je da će pomoć dobiti registrovani izdavaoci.

ŠTA KAŽE ZAKON 

Zakonom su definisani uslovi da privatnik ne može izdati više od 15 kreveta u okviru sedam soba. 

“Fizičko lice može iznajmljivati gostima sobe, apartmane i kuće za odmor čiji je vlasnik ili nosilac prava korišćenja, do ukupno najviše sedam soba, odnosno 15 kreveta. Odobrenje za rad, na zahtjev izdaje nadležni organ lokalne uprave rješenjem Sekretarijata za razvoj preduzetništva”, piše u Zakonu o turizmu. 

Podsjetimo, premijer Duško Marković najavio je, u okviru kratkoročnih mjera, podršku sektoru turizma u iznosu od 83,5 miliona eura koje se mahom odnose na hotele. Od pomenutih mjera najinteresantniji su reprogram postojećih kredita i subvencioniranje kamata tokom trajanja grejs perioda koje bi možda mogle biti interesantne izdavaocima privatnog smještaja.

 SUBVENCIJE 

Paketom je predviđen reprogram postojećih kredita kod poslovnih banaka i IRF-a. 

Povoljnost kreditnih sredstava će se ogledati kroz uvođenje grejs perioda do 24 mjeseca, tokom kojeg će se subvencionisati kamata u punom iznosu, tokom trajanja grejs perioda.

 

Subvencija kamate će se odobriti za reprogramiranje kredita sa ugovorenim jednakim ili povoljnijim uslovima za klijenta od ranije ugovorenih, u smislu visine ugovorene kamatne stope. 

“Uzimajući u obzir postojeću izloženost turističkog sektora i prosječnu kamatnu stopu, procjena je da bi ova mjera imala fiskalni uticaj od 12 miliona eura na godišnjem nivou, odnosno za 12 mjeseci, a sredstva bi bila obezbijeđena iz budžeta države”, navodi se u Trećem paketu mjera.

 PRIVATNI SMJEŠTAJ 

Registracija i kategorizacija privatnog smještaja shodno Zakonu o turizmu sastoji se od osam koraka i zavisi od opštine. 

Potreban je ispunjen zahtjev za određivanje kategorija privatnog smještaja (kuće, apartmani, sobe). Zahtjev se uzima na šalteru Opštine. Onda se mora izvaditi Upotrebna dozvola, koju izdaje Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj ili atest za struju ukoliko objekat nema upotrebnu dozvolu. 

Za registraciju je potreban i List nepokretnosti, odnosno dokaz o vlasništvu, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci. Potrebno je i poresko uvjerenje opštinskog poreskog organa i Poreske uprave. 

Privatnik mora pribaviti i Uvjerenje od Službe za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Uvjerenje mora da predstavlja dokaz o izmirenim obavezama ili o započetoj proceduri naplate zaostalih obaveza. 

Na kraju moraju se platiti i dvije takse po 10 eura. Opštine su dužne da odlučuju u roku.

(Bankar.me)

(Foto - Booking.com)

Podijeli na: