Ekonomija

03.02.2020
227

INTENZIVIRANJEM AKTIVNOSTI DO SMANJENJA GUBITAKA NA MREŽI

Problemi DOO ,,Vodovod i kanalizacija Kotor“ u radu i poslovanju su uglavnom poznati i većina njih zavisi od okruženja i opštinskih društvenih kretanja kao i svijesti samih potrošača, smatra direktor ovog preduzeća Safet Luković. Veoma složen problem u tehničkom i ekonomskom smislu predstavljaju gubici vode u sistemu koji su tokom prošle godine iznosili osamdeset odsto, pa je u cilju njihovog smanjenja, prema mišljenju Lukovića, potrebno intezivirati niz aktivnosti:

„Među njima su zamjena i ugradnja novih vodomjera kako je i programom predviđeno, uz razvijanje aktivnosti na ugradnji vodomjera na daljinsko očitavanje i daljinsko isključivanje, zatim redovno očitavanje i mjerenje potrošnje te intenzivnija naplata zaostalih potraživanja pokretanjem postupaka prinudne naplate preko javnih izvršitelja“ – navodi Luković. On ističe da je potrebno intenzivnije raditi na otkrivanju onih potrošača koji nelegalno koriste vodu i pokretati krivičnihe prijave protiv njih.

„U 2020. godini potrebno je raditi na povećanju naplate potraživanja od svih korisnika naših usluga za isporučenu vodu i odvođenje odpadnih voda. Najizraženiji problem naplate je karakterističan za privremene objekte i stambeni sektor. Jedno od mogućih rješenja sa kojim treba pokušati poboljšanje naplate od potrošača sa zajedničkim vodomjerima je ugradnja internih vodomjera u stanovima istih. Računamo da bi se ova instalacija isplatila u budućem periodu kroz naplatu računa ovih korisnika“ – smatra Luković.

Objektivne teškoće sa kojim se u preduzeću suočavaju su i zastarjelost distributivne mreže i veliki tehnički gubici vode koji nastaju prilikom njene distribucije, bespravni priključci na vodovodnu mrežu i nemogućnost da se uvedu u evidenciju potrošača.

Prioritet u narednom periodu, ističu u vodovodu, mora biti smanjenje tehničkih gubitaka vode koji imaju znatno učešće u ukupnim gubicima.

„Aktivnosti na smanjenju gubitaka moraju biti neprekidne i moraju se kontinuirano identifikobvati područja sa najvećim gubicima. Zato je 2018. godine nabavljena savremena oprema za akustičnu detekciju gubitaka u dijelu primarne i sekundarne mreže, a krajem tekuće godine realizovaće se projekat košenja i čišćenja trase tranzitnog cjevovoda na potezu od tunela do podmorskog voda u Stolivu. Nabavkom u 2019. godini nedostajuće opreme za detekciju kvarova očekivanja su da će u 2020. godini broj detektovanih gubitaka biti povećan kako po broju tako i po količinama vode koja se gubila u sistemu“ zaključio je Luković.

Podijeli na: