Ekonomija

06.10.2021
453

ILIĆ: OSTVARENJE OPŠTINSKOG BUDŽETA 60 ODSTO

Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, Nebojša Ilić, kazao je u današnjoj emisiji “032” da je opštinski budžet (planiran na 16.809.000 EUR) zaključno sa obračunskim periodom na 30.09. ostvaren u iznosu od 60%. 

“Prošle godine petog novembra, kada sam stupio na mjesto sekretara na računu je bilo nekih 580.000 EUR, a nakon toga, nekih par dana, smo obavili uplatu 400.000 EUR po osnovu obaveza prema Jugopetrolu ad Podgorica. Ipak, uspjeli smo da 2020. godinu 'zatvorimo', uz posebno angažovanje zaposlenih u Sekretarijatu, uz isplate svih plata, kako naših korisnika, tako i sekretarijatima lokalne uprave. U tom periodu pripremali smo budžet za 2021. godinu. Imajući u vidu da je u to vrijeme pandemija koronoavirusa bila u jeku, prilikom pripreme budžeta ušli smo ne znajući kakav će biti prihodi u 2021. godini. Što se tiče ostvarenja budžeta i prihoda na 30. 09. izvorni prihodi su naplaćeni u iznosu od 10.069.000 EUR, što je nekih 60% ostvarenja budžeta za ovu godinu“, kazao je Ilić. 

Prije svega se radi o porezima, a naplaćeno je nekih 6.769.000 EUR. 

„Od toga najveći dio je porez na nepokretnosti, oko 4.477.000 EUR, što je ostvarenje od nekih 83%, planiranih na 5,4 miliona EUR. Porez na promet nepokretnosti iznosi 1.506.000 EUR, a prirez poreza na dohodak fizičkih lica 617.000 EUR. Od turističke takse, koju plaćaju obveznici, vlasnici nepokretnosti, nerezidenti koji imaju objekat na teritoriji opštine Kotor , naplaćeno je oko 500.000 EUR, od čega oko 40 % pripada opštini Kotor, nekih 206.000 EUR. Isto toliko Turističkoj organizaciji (TO) Kotor, dok 20% ide Nacionalnoj turističkoj organizaciji (NTO). Ovom prilikom naglašavam naplatu poreza na nepokretnosti i turističke takse jer smo angažovanjem svih zaposlenih u Sekretarijatu podigli naplatu ovih prihoda (u poređenju sa 2020. ostvarenje poreza na nepokretnosti je 172%, a turističke takse preko 300%, ili tri puta više)“, kazao je Ilić. 

Za naplatu je bila značajna reorganizacija sprovedena u Sekretarijatu, kao i saradnja sa Poštom Crne Gore. 

Između ostalog, kada je riječ o prihodima, Ilić ističe i dio koji se realizuje sa Direkcijom za izgradnju i uređenje Kotrora, a odnosi se na naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, pa je sa 30.09. naplaćeno 1.342.000 EUR. 

Kako se čulo u emisiji, pomoć Opštine privrednicima zbog negativnih efekata pandemije koronavirusa na poslovanje iznosila je blizu 1,5 miliona EUR, a od prihoda za zakup poslovnih prostora naplaćeno je nekih 310.000 EUR.

 „Od uzlaznica za bedeme na 30.09. od planiranih 500.000 za 2021. godinu, naplaćeno je oko 400.000 EUR, od čega 370.000 EUR pripada Opštini kao izvorni prihod, a 10% ide TO Kotor. Podsjećam, rekordne 2019. naplaćeno je skoro 1,6 miliona EUR za cijelu godinu“, kazao je Ilić.

 Očekuje da će se ovaj prihod u budućnosti vratiti na nivo iz pomenute godine. 

Pomenuto ostvarenje budžeta znači i da nema obaveza prema državi na osnovu poreza i doprinosa, a redovno su servisirana i sva javna preduzeća. 

Ilić je istakao da je Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor na zvaničnom sajtu Opštine Kotor www.kotor.me uspostavio je 01. oktobra portal „e-porez“ preko kojeg građani, pravna lica i preduzetnici imaju mogućnost uvida u sopstvena rješenja poreza na nepokretnost i turističku taksu.

 “Pristup portalu „e-porez“ imaju svi obveznici poreza na nepokretnost i turističke takse koji su upisani u bazu Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije. U narednom periodu očekujemo da će se omogućiti usluga elektronskog plaćanja utvrđenih poreskih obaveza. Planirano je takođe da od početka naredne godine bude omogućeno i elektronsko podnošenje godišnje poreske prijave za utvrđivanje poreza na nepokretnost, kao i mjesečne prijave za utvrđivanje prireza porezu na dohodak fizičkih lica. Na ovaj način Opština Kotor nastoji da, pored tradicionalnog pružanja usluga, korisnicima olakša dobijanje informacija o utvrđenim poreskim obavezama, kao i dostavljanje obrazaca elektronskim putem. Upustvo za korišćenje se nalazi na samom portalu, a za sve dodatne informacije možete se obratiti pozivom na broj +382 32 322 396 i 325-860, kao i putem službenog e-maila: lokalni.prihodi@kotor.me”, kazao je Ilić.

 Reprizu emisije “032” možete poslušati večeras u 21 i 30.

Podijeli na: