Ekonomija

28.04.2022
167

EKO-FOND OBJAVIO DVA JAVNA KONKURSA ZA ELEKTRIČNA I HIBRIDNA VOZILA

Fond za zaštitu životne sredine (Eko-fond) 27. aprila 2022. godine objavio je dva javna konkursa za dodjelu subvencija za kupovinu električnih i hibridnih vozila (kategorije L, M1 i N1). Ukupna vrijednost oba javna konkursa iznosi 200.000,00 eura, od čega je 100.000 eura namijenjeno za javni sektor i 100.000 eura za fizička lica, privredu i preduzetnike. Javni konkurs za javni sektor biće otvoren do 31. novembra 2022. godine, dok će Javni konkurs za fizička lica, privredu i preduzetnike biti otvoren do kraja tekuće godine ili do utrošenosti raspoloživih sredstava, u zavisnosti koji uslov prije nastupi.

Novina u odnosu na prošlogodišnji konkurs jeste to što je osim fizičkim licima, privrednicima i preduzetnicima, konkurs namijenjen i javnom sektoru, odnosno državnim organima, jedinicama lokalne samouprave, javnim službama koje imaju svojstvo pravnog lica i privrednim subjektima u kojima je država većinski vlasnik.

Visina subvencije za kupovinu električnih vozila iznosi 5.000,00 eura, a hibridnih 2.500,00 eura. Maksimalni iznos subvencije koju korisnik može ostvariti za nabavku električnih vozila iz kategorije L iznosi 20% prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 1.500,00 eura

-Pod novim vozilom smatra se ono vozilo koje nije bilo u upotrebi i prva registracija vozila nakon proizvodnje nije izvršena prije 1. januara 2022. godine. Predmet Javnog konkursa su nova vozila nabavljena na području Crne Gore od ovlašćenih prodavaca automobila, kao i uvezena nova vozila - navode iz Eko-fonda i ističu da se subvencije ne odnose na kupovinu električnih bicikala i trotineta.

Eko-fond dodjeljuje sredstva za kupovinu najviše dva vozila po korisniku za javni sektor, privredne subjekte i preduzetnike, dok fizičkim licima Eko-fond dodjeljuje sredstva za kupovinu jednog vozila.

-Korisnici subvencije će biti obavezni zadržati u vlasništvu i korišćenju subvencionisano vozilo. Korisnik ne smije otuđiti motorno vozilo koje je nabavio posredstvom dodijeljenih sredstava u periodu od dvije godine, koji se počinje računati od datuma prve registracije vozila, u suprotnom isti je obavezan izvršiti povraćaj dodijeljenih sredstava - zaključuju iz Eko-fonda.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Eko-fonda (www.eko-fond.me), na kom se mogu pronaći i detaljne informacije o uslovima javnog konkursa i procedure prijavljivanja sa prijavnim obrascima.

Saopštenje Eko fonda

Podijeli na: