Društvo

24.06.2022
1839

XI SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE KOTOR DANAS U PALATI BIZANTI

U skladu sa dogovorom sa Kolegijuma predsjednice Skupštine, danas će u 9 sati i 30 minuta u Palati Bizanti početi XI sjednica Skupštine opštine Kotor.  

Predviđeni dnevni red:

Verifikacija mandata odbornika

Usvajanje Zapisnika sa X sjednice Skupštine

 1. Predlog Odluke o završnom računu Budžeta Opštine Kotor za 2021.god
 2. Predlog Zaključka o predlogu kandidata za predsjednika i članove odbora direktora „Luke Kotor“ AD Kotor ispred Opštine Kotor
 3. Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa d.o.o. „Komunalno Kotor“ Kotor za 2021.god
 4. Predlog Odluke o donošenju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti d.o.o. „Komunalno Kotor“ Kotor za 2022.god.
 5. Predlog Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti d.o.o. „Komunalno Kotor“ Kotor
 6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga parkiranja na javnim parkiralištima d.o.o. „Komunalno Kotor“ Kotor
 7. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Opštine Kotor
 8. Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2021.god., d.o.o. za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
 9. Predlog Odluke o donošenju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti d. o. o. za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat za 2022.god
 10. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku odbora direktora o imenovanju izvršnog direktora d. o. o. za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
 11. Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti, d.o.o. „Lovanja“ Kotor za 2021.god
 12. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o finansijskom poslovanju d.o.o. „Lovanja“ Kotor za 2021.god
 13. Predlog Odluke o donošenju godišnjeg Programa obavljanja komunalnih djelatnosti d.o.o. „Lovanja“ Kotor za 2022.god
 14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije Kotor za 2021.god. sa Izvještajem o utrošku sredstava po osnovi izletničke takse za 2021. god
 15. Predlog Odluke o donošenju Programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije Kotor za 2022.god. sa planom utroška sredstava po osnovu izletničke tačke za 2022.god.
 16. Izbor i imenovanja.

Predlog rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije

Odbornička pitanja i odgovori

Radio Kotor prenosiće direktno zasijedanje lokalnog parlamenta.

Foto: internet

Podijeli na: