Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Društvo

21.06.2022
518

U OMLADINSKOM KLUBU PREDSTAVLJENI NALAZI ISTRAŽIVANJA O STAVOVIMA MLADIH IZ KOTORA

Predstavljanje nalaza istraživanja o politikama i percepcijama mladih koji učestvuju u Programu ReLOaD 2, a koje je UNDP sproveo u 15 opština u Crnoj Gori, s posebnom pažnjom na predstavljanje nalaza i preporuka za Opštinu Kotor, održano je danas u Omladinskom klubu u Kotoru.

Kako je za Radio Kotor kazala Dženana Šćekić, projektna menadžerka Reload programa u Crnoj Gori, istraživanje o percepcijama mladih i lokalnim omladinskim politikama rezultat je višemjesečnog rada sa mladima i lokalnim partnerima da se što bolje identifikuju potrebe mladih sa jedne strane, ali i trenutna ponuda sadržaja, usluga i mogućnosti za mlade na lokalnom nivou.
 
Kako navodi, istraživanje nudi i jasne preporuke za institucije, opštine i duge aktere na lokalnom nivou, u pravcu unapređenja ambijenta za aktivnije učešće mladih, poboljšanje usluga, mogućnosti za zapošljavanje, kvalitetniju organizaciju sadržaja za provođenje slobodnog vremena i slično.

Reload program je Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira EU, a sprovode kancelarije UNDP-a.

“Istraživanje je sprovedeno kako bi se skenirala situacija po pitanju omladinskih politika u 15 opština u Crnoj Gori koje učestvuju u programu, uključujući i Opštinu Kotor. Opština Kotor je dio klastera Costelmades koje pored Kotora, čine i opštine Herceg Novi, Budva i Tivat” – objašnjava Šćekić.

Projektom je, navodi Šćekić, predviđeno da pomenute četiri opštine zajednički učestvuju u samom programu i rade na snaženju kapaciteta za saradnju sa NVO i mladima.

“U okviru samog istraživanja došli smo do značajnih nalaza što se tiče percepcije mladih. Veliki broj mladih u ovih 15 opština ima još uvijek želju da napusti Crnu Goru ili da napusti svoju opštinu upravo zbog nezadovoljstva postojećim uslovima života, prije svega zbog nemogućnosti za zapošljavanjem, zbog manjka sadržaja koji se organizuju za mlade ljude, zbog nekvalitetnih kulturnih sadržaja i brojnih drugih razloga koje smo otkrili ispitijući mlade u okviru ovog istraživanja. Pored toga, zbog ponude neformalnog obrazovanja, zbog nezadovoljstva mogućnošću za napredovanjem itd. Međutim i pored toga postoji par potencijala koje opštine mogu da iskoriste, naročito u primorskom regionu (uključujući i opštinu Kotor), a to je želja mladih da započnu sopstveni biznis i da se bave biznisom. Za razliku od ostalih opština gdje je većina mladih iskazala interesovanje isključivo za rad u javnoj upravi. Tako da tu vidimo potencijal” – ističe Šćekić.
Prema njenim riječima, veliki potencijal UNDP vidi u korištenju ICT tehnologije.
“Smatramo da to značajno može da se iskoristi od strane opština” – ocjenjuje Šćekić.

Predmet istraživanja su bili mladi od 15 do 30 godina, u skladu sa Zakonom o mladima.

“U okviru 15 lokalnih uprava sprovedeno je i kvantitativno istraživanje nad više od 1800 mladih, a pored toga uključeno je u okviru fokus grupa oko 100 mladih. I pored njih, odrađeni su intervjui sa lokalnim organizacijama, opštinama, nevladinim sektorom i drugim organizacijama na lokalnom nivou koje se bave pitanjima mladih” – objašnjava Šćekić.

Na prezentaciji u Omladinskom klubu Kotor govorio je i Igor Kilibarda, istraživač Instituta za strateške studije i prognoze.


Tekst: Irena Mačić

Podijeli na: