Društvo

11.06.2021
571

SVEČANOST POVODOM ZAVRŠETKA RADOVA NA PRISTUPNOJ SAOBRAĆAJNICI KOJA VODI DO POLUOSTRVA TRAŠTE

 U okviru realizacije "Sporazuma o plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta izgradnjom komunalne infrastrukture, izgradnji komunalne infrastrukture u zahvatu DSL Sektor 38 - Bigova i LSL Trašte i izmirenju dodatnih troškva koje snosi Bigova Bay", kompanija Bigova Bay doo i njena ćerka kompanija BBi Development doo su u saradnji sa Opštinom Kotor u prethodnom periodu realizovali prvi izvođački ugovor - izgradnju početne faze pristupne saobraćajnice lokalitetu rta Trašte u Bigovi sa instalacijama visoke i niske struje, vodovoda, kanalizacije i telekomunikacija u trupu same saobraćajnice. 

Završetak prve faze radova obilježen je danas na platou ispred crkve Svetog Đorđa u Bigovi, a zatim je organizovan obilazak trase izgrađene saobraćajnice. 

Prisutne je najprije pozdravio predstavnik vlasnika projekta Bigova Bay Walid Al Najjab, koji je istako da je ovo samo prvi, ali vrlo važan početni korak ka pretvaranju poluostrva u vrlo posebnu odmarališnu destinaciju. 

,,Kao društveno odgovornim investitorima, drago nam je što možemo učestvovati i u ukupnom razvoju područja Grblja. Čitav koncept razvoja infrastrukture predviđa izgradnju sistema vodosnabdijevanja, sistema za pročišćavanje otpadnih voda, stabilnog i pouzdanog napajanja električnom energijom, brzih komunikacijskih usluga, koje će biti od koristi cijeloj zajednici. Svi navedeni radovi su neophodni i preduslov su razvoja na području zapanjujuće prirodne ljepote. Napravili smo korak u nepoznato i u partnerstvu sa Opštinom Kotor odlučili uložiti i izgraditi potrebnu pristupnu infrastrukturu koja će joj biti predata odmah po završetku, a koja će se koristiti, ne samo u svrhu razvoja našeg odmarališta, već mnogo više - u korist ljudi koji žive i rade na području Donjeg Grblja”, kazao je Al Najjab. 

On je dalje rekao da će razvojem projekta cijelo ovo područje opštine Kotor, okrenuto prema otvorenom moru, biti prepoznatljivo u godinama koje dolaze. 

,,Moram pohvaliti izuzetno obavljen posao koji su na ovoj saobraćajnici izvele projektantska kompanija Viaproject, nadzorna kompanija Cinetics Mobility Construction i izvanredno izvođenje radova od strane građevinske kompanije Briv Construction. Svoj posao svi su izvrsno obavili, a mi namjeravamo da nastavimo saradnju sa lokalnim kompanijama kako bismo iskoristili najbolje što mogu ponuditi. Kao što sam izjavio na samom početku izgradnje, kada naš projekat bude u potpunom zamahu, a hotel i drugi sadržaji budu operativni, otvoriće se radna mjesta i druge mogućnosti za lokalnu zajednicu Bigove, kao i za okolne zajednice, bez čijeg aktivnog učešća i potpunog uključivanja ovakvi projekti ne mogu uspjeti”, naglasio je Al Najjab. 

Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić izrazio je zadovoljstvo što nakon višegodišnjih priprema i pregovora mještani Bigove zajedno sa Opštinom Kotor peuzimaju pravo na korišćenje prvog infrastrukturnog zahvata u okviru ovog projekta.

,,Investicija zbog koje smo se danas okupili, Bigova Bay, predstavlja trenutno najveću investiciju po pitanju turizma u opštini Kotor. To je dovoljan razlog da se Opština, zajedno sa investitorom, dodatno zauzme za realizaciju. Ovo nije sa pozicije Opštine, ili sa pozicije Vlade samo jedna od investicija u turizam, već mnogo više od toga. Partnerstvo koje su zaključili Opština i investitor o zajedničkom ulaganju u infrastrukturu će donijeti, ne samo realizaciju ove investicije, već će promijeniti izgled cjelokupnog Donjeg Grblja”, kazao je Jokić.

Ističe i da će oko 14 miliona eura ulaganja u infrastrukturu do poluostrva stvoriti preduslove da se i cjelokupna teritorija Donjeg Grblja u doglednom roku opskrbi vodosnabdijevanjem i da se stabilizuje elektrosnabdijevanje, što su preduslovi za normalan život.

“Zbog toga je Opština preduzela sve mjere kako bi što efikasnije i brže ovaj proces tekao uz veliko razumijevanje investitora za našu trenutno financijsku situaciju, koja je uzrokovana pandemijom. Vjerujem da ćemo u partnerskom odnosu, uz ovoliku dozu razumijevanja koju smo imali do sada, uskoro  moći da obradujemo stanovnike cijele opštine Kotor viješću da započinju radovi na izgradnji vodovoda, da se nastavljaju radovi na pristupnim putevima na poluostrvu Trašte, te da ćemo svi zajedno biti u mogućnosti da budemo na poluostrvu u prvom hotelu koji će se otvoriti i da će tada Bigova Bay i startovati u svom punom kapacitetu”, poručio je Jokić. 

Podsjetimo, radovi na izgradnji predmetne saobraćajnice otpočeli su u septembru 2020. godine i završeni su u ugovorenom roku od devet mjeseci, sa primopredajom u toku juna mjeseca. Ugovor je realizovan bez probijanja ugovorene sume od 1.564.571,07€.

Pristup poluostrvu je obezbjeđen izgradnjom nove dionice puta preko polja i rekonstrukcijom postojećeg makadamskog puta, tako da je nova saobraćajnica fleksibilne kolovozne konstrukcije dužine 882m i širine 6m (dvije saobraćajne trake po 3m) oivičena betonskim elementima - ivičnim gradama i rigolom, koja je uz propuste i kanale sastavni dio sistema za odvodnju atmosferske vode. U trupu saobraćajnice su postavljene hidrotehničke instalacije – vodovodni tranzitni cjevovod, tri kanalizaciona cjevovoda; elektro instalacije – 2x10kV napojni kablovi i kablovski vodovi slabe struje kao i telekomunikaciona kablovska kanalizacija.

Izgradnja predmetne saobraćajnice je podjeljena u dvije faze, inicijalnu i finalnu, kako se završni sadržaji saobraćajnice ne bi oštetili prilikom njene upotrebe kao gradilišnog pristupa hotelu koji se planira da bude izgrađen u okviru prve faze realizacije projekta. Finalnu fazu izgradnje saobraćajnice čine završni sloj asfalta, završetak javne rasvete i oblaganje preostalih zidova kamenom duž dionica koje služe za prolaz građevinskih mašina. Finalna faza saobraćajnice će biti završena prie puštanja u rad hotela. Saobraćajnica je obilježena odgovarajućom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

BBI Development d.o.o. u narednom periodu nastavlja dalje aktivnosti na realizaciji Sporazuma sa Opštinom Kotor i to projektovanje saobraćajnica na samom poluostvru i tenderski postupak za izbor izvođača za izgradnju vodovodnog sistema, 35kV kablovskih vodova i glavnog spojnog puta od Jugodrva do Bigove u dužini od 6.5km na osnovu građevinskih dozvola koje su izdate od strane Opštine Kotor, saopštavaju iz BBI Development-a.

Podijeli na: