Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Društvo

14.05.2022
741

SUBOTIĆ ZA RADIO ŠKOLU: UZ ASISTENTE U NASTAVI, ZNATNO BOLJA POSTIGNUĆA UČENIKA SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Posao asistenta/kinje u nastavi je varijabilan i zanimljiv. Za našu sagovornicu, Gordanu Subotić, predstavlja veoma pozitivno iskustvo.

Kako navodi za današnje izdanje emisije „Radio škola“, već sedam godina pruža potporu učeniku Osnovne škole “Veljko Drobnjaković” u Risnu tokom vaspitno-obrazovnog procesa.

Po obrazovanju je specijalistkinja u turizmu, a za ovaj posao se, kaže, odlučila sasvim slučajno.  

“Da biste bili asistent/kinja u nastavi, ne morate striktno biti pedagog i zaposlen/a u školi. Najvažnije je da imate dobre organizatorske sposobnosti, da ste spremni da učite, unaprjeđujete svoje znanje i vještine, budete uporni i strpljivi u radu sa djecom. Najvažniji razlog zbog kojeg sam se odlučila baviti ovim poslom je ljubav prema djeci. Poziv je stigao neočekivano, a ja sam ga odmah prihvatila sa naročitim entuzijazmom. Htjela sam se oprobati u nečem novom, pomjeriti sopstvene i granice djeteta sa kojim radim i u tome sam uspjela”, rekla je Subotić. 

Važno je, napominje, da se svakom djetetu prijateljski pristupi, da se prepozna talenat i podstakne kreativnost. 

“Kada je o nastavnom procesu riječ, cilj je na više načina podstaći učenika/cu sa kojim radite. Tada su spremniji za komunikaciju sa okruženjem i u tom procesu svako daje svoj doprinos. Imam lijepo iskustvo i zadovoljnog učenika. Vrijedan je, vaspitan, vedar i nasmijan, pun ljubavi za druge, a posebno za svoje vršnjake”, objašnjava Subotić.

Početkom školske godine veći dio njenih aktivnosti se svodi na administrativne poslove, bilježenja, analize i posmatranja djeteta sa kojim radi. Bitno je, između ostalog, i porodično okruženje iz kog učenik/ca dolazi, jer se tako može bolje kreirati adekvatan, individualan pristup u radu.

Ističe da su u risanskoj osnovnoj školi svi veoma raspoloženi za saradnju, što znatno pojednostavljuje i njen posao.

“Osim učenika/ca, nastavnog i stručnog osoblja, moram pohvaliti i roditelje učenika sa kojim radim. Ta komunikacija je izuzetno značajna i motivišuća kako bi čitav proces bio kvalitetan i uspješan”, zaključila je Subotić.   

Reprizu emisije “Radio škola” možete poslušati u utorak, 17. maja u 20 sati i 30 minuta.

 

Tekst: Sanja Čavor

Foto: Radio Kotor

 

Podijeli na: