Društvo

07.04.2021
264

SENAT UCG IMENOVAO DOBITNIKE PLAKETA SA NAJBOLJIM USPJEHOM, MEĐU NAGRAĐENIM NAŠA SUGRAĐANKA BOSILJKA BAKOČEVIĆ

Shodno Pravilniku o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravila profesora emeritus, Senat Univerziteta Crne Gore, putem tajnog glasanja, usvojio je prijedlog Vijeća Mašinskog fakulteta da se redovnom profesoru Mašinskog fakulteta u penziji, prof. dr Milanu Vukčeviću dodijeli zvanje profesor emeritus.

Na osnovu prijedloga vijeća organizacionih jedinica, Senat je na današnjoj sjednici jednoglasno donio Odluku o dodjeli pet Plaketa Univerziteta Crne Gore, kao nagrade za završene studije studentima sa najboljim uspjehom iz oblasti tehničkih, prirodno-matematičkih i medicinskih nauka; društvenih nauka i oblasti umjetnosti.

V.f. rektora prof. dr Vladimir Božović će dodijeliti nagrade za oblast tehničkih, prirodno-matematičkih i medicinskih nauka studentima: Elektrotehničkog fakulteta Nikoli Miliću (10.00), Medicinskog fakulteta, Bobanu Banjcu (10.00), za oblast društvenih nauka studentima: Fakulteta političkih nauka Andrijani Paljušević (10.00) i Filozofskog fakulteta Snežani Kašćelan (10.00) i za oblast umjetnosti studentkinji Fakulteta likovnih umjetnosti Bosiljki Bakočević (9.96). Plaketa se dodjeljuje kao nagrada za završene studije sa najboljim uspjehom studentima koji su u prethodnoj studijskoj godini završili osnovne studije sa ukupnom prosječnom ocjenom najmanje 9,50.

Članovi Senata donijeli su i odluke o izboru u akademsko zvanje pet kandidata (po biltenima UCG br. 520, 519 i 516), dok je jedan kandidat reizabran. Razmatrani su referati za izbor u akademska zvanja na Prirodno-matematičkom fakultetu, Filozofskom fakultetu, Medicinskom fakultetu i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo.

Na istoj sjednici usvojeni su i prijedlozi o imenovanju komisija za pisanje recenzija u postupku izbora za akademska i naučna zvanja, kao i Komisije za praćenje javnog pristupnog predavanja na Univerzitetu Crne Gore, radi provjere pedagoških sposobnosti kandidata koji se biraju u prvo akademsko zvanje - docent.

U skladu sa prijedlozima vijeća Filozofskog i Pomorskog fakulteta, na sjednici su donijete i  odluke o izmjeni organizacije nastave na ove dvije organizacine jedinice.

Na Senatu je konstatovan prestanak članstva u Naučnom odboru Univerziteta Crne Gore prof. mr Nenadu Šoškiću, na lični zahtjev i s tim u vezi verifikovano novo članstvo mr Bojanu Martinoviću.

 

Podijeli na: