Društvo

15.07.2020
342

SAOPŠTENJE NVO REakcija

U cilju unapređenja uslova života Roma i Egipćana u Kotoru, 11. maja 2020. zvanično je osnovana REakcija, jedina lokalna nevladina organizacija u toj opštini koja će se baviti položajem RE zajednice. Za predsjednika izabran je Mustafa Sadrijaj, istovremeno radnik i predsjednik Sindikata Javnog komunalnog preduzeća Kotor, dugogodišnji NVO aktivista.

Oblasti na koje će se REakcija fokusirati su inkluzija, zapošljavanje, stanovanje, zdravstvena, socijalna i dječja zaštita, obrazovanje, bezbjednost i zaštita od diskriminacije.

Prema podacima iz Lokalnog akcionog plana inkluzije RAE populacije u opštini Kotor za period 2011-2015. godine, u tom gradu živi 46 porodica Roma, Egipćana sa ukupno 192 člana.

Problemi sa kojima se pripadnici RE populacije suočavaju su prije svega neriješeno stambeno pitanje, loš materijalni položaj, nizak nivo obrazovanja, minimalna participacija u društvenom i javnom životu.

NVO REakcija će zatražiti od lokalne samouprave da sačini novi akcioni plan za inkluziju RE zajednice u kom će rješavanje stambenog pitanja imati najviši prioritet. Od Opštine imamo namjeru zatražiti prostoriju za rad našeg udruženja kako bi naš rad bio produktivan.

RE zajednica u Kotoru odlučna je da aktivno radi na unapređenju njihovog statusa i očekuje konkretnu i ozbiljnu saradnju, prije svega lokalne samouprave, kao i ostalih relevantnih institucija i organizacija.

Ono što smo već uradili u tom pravcu je uspostavljanje saradnje sa NVO Mladi Romi sa kojima smo potpisali sporazum i učlanili se u koaliciji nevladinih organizacija koje se bave položajem RE zajednice.

Uz pomoć NVO Mladi Romi naš aktivista Ajra Tahir iz Kotora bio je angažovan na podršci RE porodicama prilikom elektronskog upisa u u vrtiće, osnovnu i srednju školu.

Podrška zadržavanju djece u školskom sistemu i unapređenju obrazovanja je aktivnost koju NVO REakcija ima namjeru u kontinuitetu obavljati.

RE zajednica u Kotoru je malobrojna i uz podršku i volju lokalne samouprave iskazane konkretnim djelima, problemi RE zajednice se mogu brzo riješiti.

Pozivamo organizacije i institucije na kvalitetnu i konkretnu saradnju i REakcju!” – navodi se u saopštenju NVO REakcija.

Podijeli na: