Društvo

04.08.2022
72

SAOPŠTENJE NVO JAZ - MRČEVO POLJE

Predstavnici NVO “Jaz – Mrčevo polje”, na sastanku održanom 12.07.2022. godine, sa direktorom Uprave za katastar i državnu imovinu i njegovim timom,  dogovorili suda se pristupi rješavanju problema oko vlasništva zemljišta u Mrčevom polju.

Direktor Koča Đurišić je obećao da će uraditi sve što je u njegovim mogućnostima da se predmetno zemljište napokon svojinski riješi. U tom pravcu zatražio je od organizacije potrebnu dokumentacjiu i informacije, kako bi se održao sastanak, sa predstavnicima lokalnih uprava za katastar i državnu imovinu, predstavnicima Ministarstva finansija i prestavnicima organizacije.

Održavanje predmetnog sastanka direktor je zakazao za kraj avgusta – početak septembra.

Pored ovog, predstavnici organizacije su održali i sastanak sa Zaštitnikom imovinsko pravnih interesa Crne Gore, na kojem su ukazali na određene manjkavosti postupka, te se usaglasili oko bitnih pitanja u obostranom interesu.

Takođe, očekujemo održavanje sastanka sa istom tematikom kod predsjednika Vlade, gospodina Dritana Abazovića.

Podsjećanja radi, naša organizacija je u pogledu zemljišta u Prijevor I i II, tzv kompleks, okončala oko 80 % predmeta, od kojih nisu svi proknjiženi, dok u pogledu zemljišta u KO Višnjevo nije još uvijek postupano po zahtjevim podnijetim još u 2015. godini.

U pogledu sudskih postupaka organizacija upućuje da je značajan broj pravosnažno okončanih, dok su drugi još uvijek u postupku.

Dakle, ovim putem želimo da obavijestimo članstvo da smo sa strane direktora naišli na dobru volju i namjeru da se u konačnom riješi ovaj dugogodišnji problem za vlasnike zemljišta u Mrčevom polju, te očekujemo da će to biti u najskorije vrijeme na zadovoljsto i vlasnika i Države Crne Gore.

(Informacija - predsjednik NVO “Jaz – Mrčevo polje” Ilija Bućin)

Podijeli na: