Društvo

12.05.2022
667

SAMARDŽIĆ: POLOŽAJ MEDICINSKIH SESTARA TEŽI NEGO IKADA, TIMSKIM RADOM DO OZDRAVLJENJA PACIJENATA

Danas se obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara. Tim povodom na  ulazu u Stari grad medicinske sestre iz kotorskih domova zdravlja i Opšte bolnice našim zainteresovanim sugrađanima i sugrađankama pružaju informacije koje se tiču zdravlja, mjere krvni pritisak i nivo šećera u krvi.

Organizator je Nacionalno udruženje medicinskih sestara i babica Crne Gore (NUMSBCG).

Podsjetimo, Međunarodni dan medicinskih sestara se proslavlja širom svijeta svakog 12.maja na godišnjicu rođenja Florens Najtingejl.

Ovogodišnja tema je: “Medicinske sestre: glas koji vodi,

Investirajte u sestrinstvo i poštovanje prava na sigurno globalno zdravlje”.

Gošća gradskih talasa, tim povodom, bila je Biljana Samardžić, glavna medicinska sestra u kotorskom Domu zdravlja.

Nakon više od dvije godine rada u pandemijskim uslovima, kakav je položaj medicinskih sestara u našem zdravstvenom sistemu?

Položaj sestara je možda teži nego ikada, jer su izazovi tokom pandemije bili veliki. Konstantan pritisak zbog neizvjesnosti sa kojom se suočavamo, nagli porast oboljelih, potreba da svima pružite adekvatnu njegu i malo vremena za odmor učinili su da radimo pod velikim pritiskom, a često i umorom. U ovako kriznim situacijama se može uočiti koje su posljedice nedostatka kadra, kao i uloga medicinskih sestara u sistemu zdravstva i cjelokupnom društvu.

Koliko je u uslovima pandemije, ali i u onim “redovnim”, važan timski rad u zdravstvenom sistemu i može li se reći da je posebno došao do izražaja u pandemijskom periodu?

Timski rad nam je omogućio da se izborimo sa svim izazovima. Podjela poslova, neodvajanje jednih od drugih, momenti gdje svi rade sve su omogućili da odgovorimo na potrebe svih pacijenata. U takvim trenucima ne razmišljate šta je tačno vaš posao, jer je to, u stvari, sve. I to sve sad i odmah, kako pacijenti ne bi čekali. Tek kada se napravi vremenska distanca moći ćemo da sagledamo sve ono kroz šta smo prošli u prethodnom periodu, ali je sigurno da je timski rad nešto na šta smo ponosni i o čemu nismo unaprijed razmišljali, već mu se nesebično predavali sve vrijeme.

Jesu li se naši sugrađani i sugrađanke danas zadržavali pored pulta na ulazu u Stari grad i što su bila njihova najčešća pitanja?

Naravno da jesu, to je i cilj obilježavanja Dana sestara svih ovih godina, izaći među sugrađane i skrenuti im pažnju na značaj ovog poziva. Da ne budem skromna, najčešće su bile pohvale na naš rad u prethodnom periodu. Ljudi su koristili priliku da se našale sa nama, da pitaju kada će proći pandemija i šta je sljedeće. Raspitivali su se i o vakcinaciji koja je i dalje u toku. Neki su zatražili da im se izmjeri krvni pritisak, nekome nivo sećera u krvi....

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana medicinskih sestara je: “Medicinske sestre: glas koji vodi,Investirajte u sestrinstvo i poštovanje prava na sigurno globalno zdravlje”. Da li su medicinske sestre adekvatno plaćene s obzirom na brojne izazove koji su, naročito u periodu pandemije, bili pred njima ali i ostalim zdravstvenim radnicima? I da li se zaista “investira u sestrinstvo” odnosno – kako bi to investiranje trebalo da izgleda?

Međunarodno udruženje sestara izdalo je izvještaj, odnosno instrukcije na šta bi trebalo obratiti pažnju u narednom periodu, kada je riječ o unaprijeđenju položaja medicinskih sestara. Riječ je o četiri strateška pravca za sestre i babice, koje treba unaprijediti: obrazovanje, zapošljavanje, liderstvo i pružanje usluge.

Kada je riječ o obrazovanju trebalo bi „da se kao prioritet utvrde obrazovanje kao sredstvo za ostvarenje boljih ishoda u zdravstvenom sistemu i veće efikasnosti u pregovorima sa vladama i organizacijama“.

Kada govorimo o zapošljavanju, trebalo bi „da se podrži povećanje broja sestara i održavanje kompetentne sestrinske radne snage, kao i da se zagovaraju i vode odgovarajuće, finansijski obezbijeđene, ciljane politike razvoja radne snage“.

Kada je riječ o liderstvu, trebalo bi adekvatno obučavati mlađe medicinske sestre „da unapređuju znanje u oblastima finansija i budžeta, regulatornih okvira i razvoja politika“.

Prilikom pružanja usluge, trebalo bi „da se obezbijede standardi kvaliteta sestrinske prakse i da se pomaže u usklađivanju područja primjene sa nivoom obrazovanja i kompetencija sestara, da se prošire istraživanja i poveća broj dokaza naročito radi kreiranja poslovnih mogućnosti za sestre koje rade u punom obimu prakse“.

Plate su uvijek osjetljivo pitanje. Kao što znamo u predhodnom periodu je došlo do povećanja plata u zdravstvu i nadamo se da će tako biti i ubuduće, te da su subjekti koji odlučuju o tome zaista svjesni vrijednosti našeg posla i njegove cijene.

Koja je, pored ozdravljenja pacijenta, najveća satisfakcija za jednu medicinsku sestru?

Najveća satisfakcija jeste činjenica da ste nekome pomogli, odnosno da ste uspjeli odoljeti izazovu bolesti i pomoći drugome. Takođe i činjenica da mlade osobe žele da se bave ovim pozivom, koji je jako izazovan, često i naporan. Vjerujem da će se položaj sestara u svijetu, a naročito kod nas, unaprijediti, kao i da će materijalna satisfakcija biti ravna onoj koju imamo kada znamo da smo nekome pomogli i da možemo biti svakome od koristi i uticati na kvalitet života ljudi.

 

 

 

 

 

 

Podijeli na: