Društvo

08.01.2021
3328

REGULISANJE SAOBRAĆAJA – NACRT ODLUKE NA JAVNOJ RASPRAVI DO 18. JANUARA

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o izmjeni Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Kotor održava se od 25. decembra zaključno sa 18. januarom 2021. godine, saopštili su iz Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.

Primjedbe, predloge, sugestije i mišljenja u pisanoj formi dostavljaju se na adresu Opština Kotor – Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj (adresa: Stari grad 317), preko Građanskog biroa Opštine Kotor, a u elektronskoj formi na e-mail: privreda@kotor.me

Uvid u Nacrt Odluke može se izvršiti u toku trajanja javne rasprave u kancelarijama br. 27 ili 30 na trećem spratu Opštine Kotor ponedjeljkom, srijedom i petkom u vremenu od 9 do 11 sati, uz strogo poštovanje epidemioloških mjera.

Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o regulisanju saobraćaja dostupan je javnosti na web sajtu Opštine Kotor www.kotor.me, kao i na oglasnoj tabli Opštine Kotor.

Nakon sprovođenja javne rasprave Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj će razmotriti sve primjedbe, predloge, sugestije i mišljenja učesnika i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Na linku možete pogledati Nacrt i dokumentaciju:

https://www.kotor.me/me/sekretarijat-za-razvoj-preduzetni%C5%A1tva-komunalne-poslove-i-saobra%C4%87aj/javna-rasprava-o-nacrtu-odluke-o-izmjeni-odluke-o-regulisanju-saobra%C4%86aja-na-teritoriji-op%C5%A0tine-kotor/

 (foto:pobjeda.me)

Podijeli na: