Društvo

09.06.2020
111

PROF. DR ŠPIRO IVOŠEVIĆ PONOVO PREDLOŽEN ZA DEKANA POMORSKOG FAKULTETA KOTOR

Prof. dr Špiro Ivošević je danas, na sjednici Vijeća Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore, ponovo predložen za dekana Pomorskog fakulteta, za mandatni period 2020-2023. godine.

Profesor Ivošević je bio jedini kandidat, kojemu su članovi Vijeća jednoglasno ukazali povjerenje. Njegov izbor treba da verifikuje Upravni odbor Univerziteta Crne Gore.

Na funkciji dekana Pomorskog fakulteta Kotor nalazi se od 25. septembra 2017. godine.

Profesor Ivošević je u akademsko zvanje vanrednog profesora za oblast Pomorske nauke na Pomorskom fakultetu Kotor izabran 2018. godine, dok je od 2005. obavljao dužnost rukovodioaca sistema kvaliteta na Fakultetu za pomorstvo.

Prije svog dekanskog mandata, bio je na poziciji prodekana za kvalitet i međunarodnu saradnju od 2014. godine.

Autor je 15 radova objavljenih u relevantnim naučnim časopisima, učestvovao je na 45 domaćih i međunarodnih konferencija, a bio je i aktivan na brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima realizovanim na Pomorskom fakultetu.

 

 

(Foto: www.ucg.ac.me)

Podijeli na: