Društvo

26.10.2020
1735

PREDLOG ZA STAVLJANJE POD ZAŠTITU STABLA CRNE TOPOLE U STAROM GRADU

Na osnovu člana 33 Zakona o zaštiti prirode ("Službeni list CG", broj 54/16) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da se u periodu od 08.10. do 28.10.2020.godine može izvršiti javni uvid u Nacrt Studije zaštite – Predlog za stavljanje pod zaštitu stabla Crne tople (Populus nigra L.) u Kotoru - Stari grad i predlog Akta o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra: Spomenik prirode "Stablo Crne topole (Populus nigra L.) u Kotoru – Stari grad", na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova.

Prijedlozi, sugestije i komentari se mogu dostaviti putem e maila: bastina@kotor.me ili direktno Građanskom birou, na adresu Opština Stari grad 317, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, zaključno sa 28.10.2020.godine.

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

 

Podijeli na: