Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Društvo

22.09.2022
352

ODRŽANA RADIONICA O PRAVIMA OSI U RESURSNOM CENTRU

 

Povodom Međunarodnog dana znakovnog jezika, 23. septembra, Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), organizovala je danas  radionicu o pravima osoba sa invaliditetom (OSI) za učenike/ce  JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”. 

Prisutne je najprije pozdravio direktor ove ustanove Neđeljko Moškov, a zatim je  radionicu vodila izvršna direktorka I MI Boke, Miroslava-Mima Ivanović.

,,Međunarodnim danom znakovnog jezika počinje obilježavanje cijele sedmice posvećene znakovnom jeziku i osobama sa oštećenjem sluha. Nažalost, ove godine nemamo puno aktivnosti koje su posvećene ovoj grupi, ali barem smo ovu radionicu realizovali, kako bismo informisali učenike Resursnog centra o njihovim pravima i načinu kako ih mogu ostvariti, a od njih smo dobili prijedloge za naše buduće projekte”- kaže Ivanović za Radio Kotor.

Kako dodaje, učenike su informisali o materijalnim davanjima, pravu na ličnu invalidninu i dodatak za njegu i pomoć.

,,Ovi učenici ne ostvaruju pravo na ličnu invalidninu, ali smo ih informisali da kroz besplatnu pravnu pomoć, možemo ih podržati da ostvare ta prava. Objasnili smo im i da je tumačenje -prevođenje na znakovni jezik, prepoznato Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti, kao jedna od usluge podrške za život u zajednici, ali da se ta usluga u praksi ne ostvaruje, zbog toga što nadležni nisu donijeli odgovarajuće podzakonske akte. Ono što je važno, od njih smo dobili sugestije da organizujemo neke konkretne aktivnosti sa njihovom vršnjačkom grupom koja nema oštećenje sluha i govora, da bi međusobno prevazišli tu barijeru i njihovi vršnjaci naučili znakovni jezik. Govorili smo i o reformi procjene invaliditeta koja se sprovodi u okviru projekta „EduAkcija za prava osoba s invaliditetom” i objasnili da sljedeće godine mogu mnogo lakše da ostvari svoje pravo, jer će biti jedinstvena metodologija procjene invaliditeta uključujući i oštećenja sluha govor i ostvariće se pred jednom institucijom”- zaključila je Ivanović.

Podsjetimo, ovo je bila posljednja od četiri planirane radionice za institucionalizovane OSI, od kojih je prva organizovana u novembru 2021. godine s korisnicima/ama JU Doma starih „Grabovac” u Risnu. Radionice su realizovane u okviru projekta „EduAkcija za prava osoba s invaliditetom”, podržanog kroz projekat „Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta” koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP, u saradnji s organizacijama civilnog društva koje predstavljaju OSI, nadležnim ministarstvima i državnim institucijama.

 

 

Tekst i foto: Tamara Vuković


 

Podijeli na: