Društvo

14.06.2022
231

NACRT ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJUMIMA ZA STIPENDIRANJE STUDENATA U OPŠTINI KOTOR NA JAVNOJ RASPRAVI DO 27. JUNA

Zaključkom predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-9684 od 10.06.2022. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o kriterijumima za stipendiranje studenata u opštini Kotor i stavljen na javnu raspravu.

Javna rasprava će trajati od 13.06.2022. do 27.06.2022. godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na internet stranici Opštine Kotor www.kotor.me i putem lokalnog javnog emitera Radio Kotor.
Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti do 27.06.2022. godine putem pošte, na adresu Stari grad 317, Kotor, preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila kultura@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti.

Dodatna pojašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj 032/325-874 i 032/325-860, lokal 115 kod Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti.
Nacrt Odluke o izmjeni stipendije možete preuzeti putem linka:
https://www.kotor.me/me/javne-rasprave-sekretarijata-za-kulturu,-sport-i-drustvene-djelatnosti/obavje%C5%A0tenje-i-program-javne-rasprave-po-nacrtu-odluke-o-izmjeni-odluke-o-kriterijumima-za-stipendiranje-studenata-u-op%C5%A0tini-kotor/
 
SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
 

Podijeli na: