Društvo

22.09.2022
279

MIKIJELJ: AKCIJA PONTA I SLJEDEĆE GODINE, JAVNE POVRŠINE NE SMIJU BITI UZURPIRANE

U Opštini Kotor zadovoljni su akcijom predstavnika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom (JPMD), Komunalne policije i Službe za inspekcijske poslove, u okviru koje su se ovog ljeta obilaze javne površine – ponte i tamo gdje ne postoje ugovori sa Morskim dobrom ili dokaz o vlasništvu nad pontama, uklanjao plažni mobilijar, tzv. žabice za parking automobila, kao i kapije koje fizički brane slobodan pristup pontama. 

To je za Radio Kotor kazao menadžer Opštine Kotor Ivan Mikijelj, koordinator radne grupe za popisivanje ponti i kupališta na teritoriji opštine Kotor. 

Kako podsjeća, ova inicijativa Opštine Kotor ima za cilj da se građanima i posjetiocima našeg grada omogući nesmetan pristup morskoj obali u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Javne površine, ističe, ne smiju biti uzurpirane. 

 “Svaka odgovorna lokalna samouprava, kao što je ova koja trenutno vrši vlast u Kotoru, pridržava se svih zakonskih propisa i akata. Javna površina mora ostati javna, ne smije biti uzurpirana. To nas je vodilo da po zakonskim propisima i ovaj posao koji smo započeli privedemo kraju. Nastavićemo sa akcijom i sljedeće godine” – kaže Mikijelj. 

Kako navodi, od Kostanjice do Stoliva ima 181 ponta od kojih su 17 privatna svojina koja je stečena do 1992. godine (do izglašavanja prvog Zakona o morskom dobru), a 18 ponti je u zakupu kod Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.  

“Što se tiče ostalih ponti koje su uzurpirane od strane pojedinaca iste smo oslobodili mobilijara i svih prepreka koje su bile postavljene kako bi se onemogućio prilaz do njih građanima i turistima. Osnov u svemu leži u Zakonu o morskom dobru, Zakonu o planiranju i uređenju prostora Crne Gore i opštinskoj Odluci o komunalnom redu. Uklonjen je mobilijar sa ponti jer se po Zakonu o planiranju i uređenju prostora isti tretira kao privremeni objekat, a nigdje Opština nije našla podatak da je neko od tih lica koja su uzurpirala ponte nekad podnio zahtjev našem Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje za postavljanje mobilijara.  

Mobilijar se uklanjao sa tih ponti i skladištio na imanju DOO Komunalno Kotor. Tamo se nalazi oko 120 primjeraka raznog mobilijara koji je, naravno, dostupan vlasnicima da ga preuzmu, ali kada se plati novčana kazna koja je nalogom izrečena” – objašnjava Mikijelj. 

Prema njegovim riječima, Opština Kotor uputila je zahtjev Morskom dobru da postavi table na kojima bi bilo istaknuto da li je ponta javna, privatna ili pod zakupom, ko je zakupac i slično, kako bi građani i turisti bili detaljno informisani. 

“Vlasnici ponte imaju stoprocentno pravo da zauzmu površinu iste, ali ne smiju da zabrane pristup ponti. Zakupci imaju pravo da zauzmu pedeset odsto površine ponte, a polovina se mora osloboditi. Isti slučaj je i sa javnim kupalištima. Stav Opštine jeste da sve ponte na našoj teritoriji treba osloboditi za građane i turiste” – zaključuje Mikijelj. 

Tekst: Irena Mačić

Foto: Radio Kotor

Podijeli na: