Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Društvo

27.05.2023
326

KOVAČEVIĆ: UMHCG KROZ PROJEKTNE AKTIVNOSTI REALIZUJE RAZLIČITE VIDOVE PODRŠKE OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u proteklom periodu realizovalo je niz aktivnosti usmjerenih na korisnike njihovih usluga. To je gostujući u emisiji “Svjetlost zvuka”  Radio Kotora kazala programska asistentkinja u UMHCG, Milena Kovačević.

,,Istakla bih učešće na Međunarodnom sajmu knjiga, gdje smo promovisali aktivnosti Studentske savjetodavne kancelarije, što će umnogome doprinijeti stvaranju uslova i podsticanju mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja. Pored toga, predstavili smo i Servis za zapošljavanje, kao i brojne druge promotivne materijale koji se odnose na oblast ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Započeli smo realizaciju projekta U kontaktu, koji UMHCG u saradnji sa glavnim nosiocem projekta Asoscijacijom ABiCi i partnerskim organizacijama osoba sa invaliditetom, sprovodi kroz finansijsku podršku Evropske edukativne i kulturne izvršne agencije delagirane od strane Evropske komisije”- kaže Kovačević.

Kako pojašnjava, “U kontaktu” je projekat koji ima za cilj da unese inovacije u aktivnosti neformalnog obrazovanja i bolji kvalitet učenja za mlade sa invalidtetom, kroz razvijanje mobilne aplikacije.

,,Održali smo treningu o parničnom postupku i mehanizmima zaštite od diskriminacije OSI u periodu od 26. do 28. aprila  u Bijelom Polju, u okviru projekta P(O)(S)tupc(I)ma do pravde OSI, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Obilježili smo 5. maj- Evropski dan samostalnog života, organizacijom događaja na Trgu nezavisnosti u Podgorici. Trenutno realizujemo šest edukativnih radionica sa srednjoškolcima u Podgorici na temu Modeli pristupa invaliditetu i ljudska prava osoba s invaliditetom u okviru grant projekta Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 virusa i budućih kriza, kojim koordinira Crveni krst Crne Gore i Crveni krst Srbije, a koji je podržan od strane Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta”, dodaje Kovačević.

Ona ističe da pored pomenutih projekata UMHCG, trenutno realizuju projekte iz različitih oblasti među kojima je i projekat Bezbjedna i sigurna, finansiran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja, sa ciljem da doprinose osnaživanju i povećanju socijalne inkluzije žena sa invaliditetom žrtava nasilja. 

,,Zatim, P(O)(S)tupc(I)ma do pravde OSI, uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, kojim se želi doprinijeti podizanju nivoa svijesti o pravima OSI i smanjenju stepena diskriminacije OSI na teritoriji Crne Gore, projekat projekat Samostalno – aktivno – odgovorno! uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja, čiji je cilj doprinos povećanju stepena informisanosti i znanja osoba s invaliditetom (OSI) o značaju samostalnosti i povećanju stepena informisanosti i osnaženosti roditelja OSI u cilju prihvatanja invaliditeta, i u tom segmentu veće samostalnosti OSI prilikom donošenja odluka, tokom obrazovanja, zapošljavanja i generalno kvaliteta života”, kaže Kovačević za Radio Kotor.

UMHCG, kako navodi, kroz projektne aktivnosti realizje podršku u vidu besplatnog pravnog savjetovanja za OSI i članove njihovih porodica.

,,Realizujemo i grupe samopodrške za žene sa invaliditetom, zatim besplatne individualne psihosocijalne seanse, kao i razne vrste edukacija iz oblasti ljudskih prava kako bi se naši korisnici osnažili i dobili odgovarajuće informacije. Takođe, u procesu smo priprema za realizaciju aktivnosti pristupačnog prevoza za naše korisnike”- zaključila je Kovačević.

 

Tekst: Tamara Vuković

Foto: privatna arhiva

 

Podijeli na: