Društvo

17.04.2021
238

KOTORSKA DIREKCIJA ZA ODRŽAVANJE I OBNOVU HORIZONTALNE I VERTIKALNE SIGNALIZACIJE U OVOJ GODINI PLANIRA 15 000 EURA

Za održavanje i obnovu horizontalne i vertikalne signalizacije na području kotorske opštine, Direkcija za uređenje i izgradnju je u ovoj godini planirala sredstva u iznosu od 15 000 eura.

Predviđeni su: zamjena oštećenih vertikalnih saobraćajnih znakova, ogledala, kao i postavljanje novih na lokalnim putevima i ulicama, kao i održavanje semafora.

Kako se navodi u Programu rada Direkcije za 2021. godinu, planira se i izvođenje radova na obilježavanju postojeće horizontalne saobraćajne signalizacije na teritoriji naše opštine.

Podijeli na: