Društvo

09.06.2020
170

JAVNI UVID – ELABORAT ZA UZGAJALIŠTE RIBA

Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine proslijeđeno nam je obavještenje u kojem se navodi:

Javni uvid u zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za uzgajalište riba (orada i brancin), Dražin vrt lokacija 6.2, katastarska parcela 1243/1 KO Orahovac II, Opština Kotor

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je Preduzeće: „COGIMAR“ d.o.o. iz Kotora, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za uzgajalište riba (orada i brancin), Dražin vrt lokacija 6.2, katastarska parcela 1243/1 KO Orahovac II, Opština Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine, Opštine Kotor, radnim danima od 9 do 12 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Agencije zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 16.06.2020.godine.

 

Kontakt osoba

Jasmina Janković-Mišnić, Samostalni savjetnik I

Tel: +382 20 446 517: +382 67 807 382

mail: jasmine.jankovic@epa.org.me

 

 

Podijeli na: