Društvo

29.07.2020
160

JAVNA RASPRAVA – UTVRĐIVANJE LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE STUBNE TRAFOSTANICE NA MIRCU

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVEPO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE STUBNE TRAFOSTANICE STS 10/0,4Kv 250Kv „MIRAC“ SA PRIKLJUČNIM 10Kv KABLOVSKIM VODOM NA KAT.PARC.200/2 K.O.DUB 

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 28.07.2020.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje stubne trafostanice STS 10/0,4kV 250kV „Mirac“ sa priključnim 10kv kablovskim vodom na kat.parc.200/2 K.O.Dub, u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 29.07.2020. do 12.08.2020.godine.U toku javne rasprave, građani, pravna lica i drugi zainteresovani korisnici prostora, mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, radnim danima u vremenu od 08 do 11 časova.

Svi učesnici u javnoj raspravi koji budu imali primjedbe na predloženu Odluku mogu svoje primjedbe u pisanoj formi dostaviti do 12.08.2020.godine Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje preko Građanskog biroa Opštine Kotor. Javna rasprava će se oglasiti preko sredstava javnog informisanja i na sajtu Opštine.Izvještaj o javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.  

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE

 

Podijeli na: