Društvo

24.01.2021
795

IVANOVIĆ: ŽENE I DJEVOJKE SA INVALIDITETOM IZLOŽENE VIŠESTRUKOJ DISKRIMINACIJI

Troje Kotorana Dunja Samardžić, Andrija Samardžić i Miroslava Mima Ivanović  2019. godine su osnovali NVO Inicijativa mladih s invaliditetom Boke sa sjedištem u Kotoru,  kako bi svoje znanje iz oblasti prava osoba sa invaliditetom iskoristili na jedan inovativni način, i pomogli osobama sa inavaliditetom (OSI) i njihovim porodicama da ostvare svoja zakonom zagarantovana prava,  kazala je gostujući u emisiji Svjetlost zvuka izvršna direktorka ove NVO, Miroslava Mima Ivanović.

,,Smatramo da ćemo našim angažovnjem pomoći da se status osoba sa invaliditetom u Kotoru popravi, a takođe ćemo svoje znanje  iskoristiti i da djelujemo na nacionalnom nivou. Naši ciljevi su vezani za osobe sa invaliditetom i njihove porodice, ali ćemo i značajan akcenat staviti na specifične grupe koje su višestruko diskriminisane poput žena sa invaliditetom, djece sa invaliditetom, roma sa invaliditetom “, istakla je Ivanović.

Prvi projekat NVO  Inicijativa mladih s invaliditetom Boke  pod nazivom ,,Žene i djevojke sa invaliditetom za svoju ravnopravnost”, podržan je od strane  ambasade SAD-a u Podgorici a za njegovu realizaciju nisu dobili podršku lokalnih i državnih institucija iako su aplicirali kod Ministarstva za ljudska i manjinska prava .

,, Projekat smo započeli u augustu 2019., ali njegovo trajanje se nastavilo i u ovoj godini s obzirom na neočekivanu situaciju izazvanu  korona virusom.  Cilj projekta je na unaprijeđenje položaja žena i djevojaka sa invaliditetom u Crnoj Gori i smanjenje višestruke diskriminacije koju one trpe. U proteklom periodu smo realizovali istraživanja sa ženama i djevojkama sa invaliditetom i njihovim porodicama i drugim relevantnim subjektima, o položaju ove grupe u društvu. Organizovali smo individualne intervjue sa 30 žena i djevojaka sa invaliditetom iz cijele Crne Gore, sa 15 članova njihovih porodica i dvije fokus grupe sa aktivistkinjama sa invaliditetom koje su aktivne u NVO sektoru i organizacijama i sa predstavnicima organizacija koja se bave zaštitom prava žena, kao i sa institucijama koje se bave rodnom ravnopravnošću ili značajnim pitanjima za osobe sa invaliditetom. Dobili smo podatke o tome koje su to vrste diskriminacije, koje su to vrste nasilja koje su one pretrpjele u posljednjih pet godina, i koja bi im podrška bila potrebna da unaprijede svoj položaj. Od članova porodice smo dobili podatke koji održavaju njihovu situaciju u odnosu na to kako oni trpe diskriminaciju, zbog toga što imaju ženu djevojku ili djevojčicu sa invaliditetom u svojoj porodici. Prikupili smo podatke i o takozvanoj povezanoj diskriminaciji i naravno mjerama koje bi njima omogućile da ostvare kvalitetni odnos sa svojim sestrama, kćerkama i majkama”, dodaje Ivanović.

Na osnovu rezultata ovog istraživanja prepoznali su teme o kojima treba više informisati javnost, tako da je NVO Inicijativa mladih s invaliditetom Boke u decembru prošle godine započela realizaciju pet radionica sa ženama i djevojkama i tri radionice sa njihovim porodicama. Ono što je odstupanje od prvobitnog plana je da se radionice zbog epidemiološke situacije  moraju održavati online.

,,U decembru održana prva radionica sa članovima porodica iz Boke Kotorske i Budve, dok se prošlog vikenda održala radionica sa članovima porodica iz Centralne regije. Tema radionica bila je Usluge socijalne i djecije zastite za porodice žena djevojaka i djevojčica sa invaliditetom i za same žene i djevojke, s obzirom da se po istraživanju kao problem javlja to da roditelji  nemaju podršku od strane sistema u brizi za svoja prava, na primjer na personalnu asistenciju,  pomoć u kući, dnevni boravak i slično, kao i ostalih usluga socijalne dječije zaštite koje su zakonom prepoznate, a za koje ima veoma malo informacija i zaista su učesnici radionica iskazali zadovoljstvo što što su čuli nešto novo. U narednom periodu ćemo sprovoditi radionice sa ženama i djevojkama sa invaliditetom  iz svih krajeva Crne Gore. Na kraju ovog projekta ćemo objaviti izvještaj o višestruko je diskriminacija i nasilju nad ženama i djevojkama i djevojčicama sa invaliditetom i njihovim porodicama i podršci koja im je potrebna da se diskriminacija i nasilje nad njima smanji. Izvještaj će biti objavljen u elektronskoj formi na našem i engleskom jeziku kako bi bio poslat kako domaćim tako i međunarodnim zainteresovanim stranama koje prate rodnu ravnopravnost i prava  OSI”, pojasnila je Ivanović.

Projekat ,,Žene i djevojke sa invaliditetom za svoju ravnopravnost” trebalo bi da bude završen do kraja februara ili marta ove godine.

,,Odlučili smo da to bude jedan od naših prvih projekata, zato što je specifičan položaj žena djevojaka i djevojčica sa invaiditetom, i nije toliko česta tema Crnoj Gori, jer se ne uzima u obzir višestruka diskriminacija kojoj je ova grupa izložena. Naročito se malo govori o nasilju koje ove žene trpe, a sa druge strane i oni projekti koji su rođeni iz ove oblasti su obuhvatali samo iskustva i razmišljanja samih žena i djevojka sa invaliditetom, a nisu se zajednički prikupljeni podaci od žena i djevojaka i njihovih porodica. Koliko će žene i djevojke biti aktivne, osnažene da prepoznaju diskriminaciju i nasilje i da se bore protiv njega, prvenstveno zavisi od toga u kakvim su porodični uslovima odrastali, to jeste da li je njihova porodica imala neophodnu podršku da se adekvatno postaviti prema njihovom invaliditetu, i da izgradi kvalitetne odnose sa svojom kćerkom, sestrom, majkom sa invalidietom, što utičče na izgradnju njihove ličnosti. Kakvu ćemo ženu ili djevojku sa invaliditetom imati zavisi od toga koliku podršku pružimo njenoj porodici”, zaključila je Ivanović.

NVO Inicijativa mladih s invaliditetom Boke sa sjedištem u Kotoru je takođe započela projekat ,,Za rodnu ravnopravnost osoba sa invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja” a u februaru se očekuje i početak još jednog projekta koji će se direktno ticati OSI i i njihovih porodica u Kotoru.

 

Foto: arhiva Radio Kotora

Podijeli na: