Društvo

06.09.2022
341

DR ANA PEŠIĆ: RIBOLOVNI TURIZAM NOVA KATEGORIJA

Viša naučna saradnica u Institutu za biologiju mora (IBM) dr Ana Pešić najavila je u okviru dugogodišnjeg projekta Adria Med, u saradnji sa nadležnim ministarstvima i ribarima, uvođenje nove kategorije ribolovni turizam. 

“Adria Med je projekat koji postoji 20-tak godina i uključuje brojne nove aktivnosti. Za ovu godinu su planirane nove, a ono što želimo da sprovedemo zajedno sa našim ribarima i nadležnim ministarstvima jeste uvođenje ribolovnog turizma. Do sada su u našoj državi ribari bili samo ribari”, kazala je dr Pešić za Ljetnje priče Radio Kotora. 

Dodaje i da na plovilu nije postojala mogućnost istovremenog bavljenja ribolovom i turizmom. 

“Dakle, plovilo je registrovano ili za ribolov ili za prevoz putnika. Međutim, praksa u cijelom svijetu jeste uvođenje ribolovnog turizma koja podrazumijeva da ukrcate određeni broj putnika na plovilo, u zavisnosti od njegove dužine i u skladu sa bezbjednosnim pravilima, obavite zatim ribolovnu aktivnost, pripremite ribu turistima na brodu. Samim tim oni su uživali i vidjeli kako izgleda ribolov, proveli dan na brodu, jeli najkvalitetnije i najsvježije iz našeg mora. Dobro ribaru dobro njima”, kaže dr Pešić. 

Pored toga što je za samog ribara značajno da ima neki novi izvor prihoda, pojačana je turistička ponuda i smanjen ribolovni napor. 

“Odnosno, taj ribar bi možda toga dana bacio tri kilometra mreža ili koliko već može, proveo u ribolovu nekoliko sati, mreža bi bila mnogo duže u moru i imala veći izlov. Međutim, ukoliko se bavite ribolovnim turizmom vi skraćujete vrijeme koje ste u ribolovu, jer je poenta imati ulov samo za svoje goste, tako da se na taj način smanjuje i ribolovni pritisak na naše resurse, a ribar opet možda ima čak i veću ekonomsku dobit”, kazala je Pešić. 

Dr Ane Pešić  je predvodila i crnogorski tim koji je prezentovao dosadašnji rad Instituta za biologiju mora i rad realizovan od strane Biološkog fakulteta iz Podgorice na projektu "RiskMan - Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans" (Albania, Bosna i Hercegovina i Crna Gora). 

Naime, konzorcijum Erasmus+ Projekta "RiskMan - Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans" (Albania, Bosna i Hercegovina i Crna Gora) koji je finansiran od strane Evropske Komisije u okviru Erasmus+ programa, realizovao je jednu od najznačajnijih interinstitucionalnih posjeta među partnerima. 

Kako saopštavaju sa IBM-a, u cilju što kvalitetnije finalizacije projekta, pripreme finalnih izvještaja i diseminacije projektnih rezultata, konzorcijum projekta organizovao je tzv. "RiskMan balkansku turu". Balkanska tura započela je sastancima u Kotoru u periodu od 22. do 23. avgusta 2022 godine.

Partnerima su prezentovani dosadašnji rezultati ostvareni u Crnoj Gori, a koji se odnose na prirpemu i akreditaciju tri nova izborna predmeta na magistarskim studijama na Univerzitetu Crne Gore, koji se u najvećoj mjeri odnose na tematiku invazivnih i stranih akvatičnih vrsta. Za projektne partnere je oraganizovana posjeta uzgajalištima školjki i ribe i specijalizovanom prodajnom centru proizvoda iz sektora ribarstva i marikulture. 

Drugi sastanak je organizovan u Tirani (Albanija) gde su projektni partneri posjetili Poljoprivredni fakultet koji je jedan od partenra na projektu. 

Balkanska tura nastavljena je u Ohridu (Sjeverna Makedonija) u periodu od 26. do 28. avgusta 2022. godine. Partneri su imali priliku da posjete Hidrobiološki Institut i Nacionalni park Galičica. 

U Solunu (od 29.08-01.09.2022), uz prisustvo svih projektnih partnera i zasijedanje Upravnog odbora projekta, realizovan je poslednji dio balkanske ture. 

Institut za biologiju mora i Biološki fakulteta iz Podgorice zajednički realizuju ovaj projekat na nacionalnom nivou. 

Njegov najveći doprinos je mogućnost specijalizacije magistara na temu stranih i invazivnih akvatičnih vrsta, odnosno na problematici analize i procjene rizika uticaja ovih vrsta na akvatične ekosisteme. 

Ljetnje priče sa dr Anom Pešić možete slušati danas od 17 i15. 

Predrag Nikolić

Podijeli na: